skip to Main Content
Mijn Keus Is Upendo

Mijn keus is Upendo

Gerald Hengstman | "Van diverse kanten kreeg ik de vraag wat me in hemelsnaam bezielde om met dit vak te stoppen. En het antwoord is simpel: ik stop niet. Sterker nog, ik zal me meer dan ooit richten op de zorg voor mensen met MS, ook als direct behandelend arts."
MS Talk: MS En Corona

MS Talk: MS en corona

In samenwerking met MS Zorg Nederland en MS Vereniging brengen we verslag uit van MS Virtual 2020; het grootste MS congres wereldwijd. Dit keer over de impact van het corona-virus. Wat hebben we geleerd over corona en MS in de eerste helft van dit jaar? En wat betekent dat voor nu en de komende maanden?
Herstel Van Schade Aan Myeline

Herstel van schade aan myeline

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de schade veroorzaakt door MS te herstellen. Maar hoe ver is men nu met remyelinisatie? Is dit in de toekomst mogelijk? In deze MS Talk Extra gaan we in op de stand van zaken rondom dit onderwerp zoals gepresenteerd bij MS Virtual 2020.
Dimethylfumaraat (Tecfidera®)

Dimethylfumaraat (Tecfidera®)

Dimethylfumaraat (Tecfidera®) is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van relapsing MS en ingenomen wordt als capsule tweemaal per dag. De doelstelling van de behandeling is dat de…

Immunomodulatie

Immunomodulatie

MS is helaas nog niet te genezen. Wel kan door middel van medicatie het afweersysteem dusdanig beinvloed worden dat het ziektebeeld rustiger gaat verlopen. Dit wordt immunomodulatie genoemd. Hoe immunomodulatie…

MS Online Spreekuur

MS online spreekuur

Binnen het MS online spreekuur op ons Forum krijg je de mogelijkheid jouw zorgvraag voor te leggen aan zorgprofessionals. Denk daarbij o.a. aan een neuroloog, MS verpleegkundige, psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut.
MS Zorg Nederland, Hoe Staat Het Er Mee?

MS Zorg Nederland, hoe staat het er mee?

Betere zorg voor alle mensen met MS. Dat was het streven van Gerald Hengstman, neuroloog in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, toen hij vijf jaar geleden het initiatief nam om MS…

MS Zorg Nederland In Beweging

MS Zorg Nederland in beweging

In een vorig artikel besteedde MSzien al aandacht aan MS Zorg Nederland, een initiatief van onder andere neuroloog Gerald Hengstman*. MSzien sprak met hem over de ontwikkelingen rond dit project.…

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners, vooralsnog in Oost Brabant, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS. MSZN heeft als doel de meest optimale zorg…

Back To Top