skip to Main Content
EDSS Schaal Bij MS

Is benigne MS wel zo onschuldig?

Als iemand met MS zelfs na een lange ziekteduur heel milde tot matige invaliditeit vertoont, wordt de term goedaardige of benigne MS (BMS) gebruikt. Er is op het moment echter geen algemeen erkende definitie van BMS.
Lees Meer
Over Het Mysterie MS En Myeleine En Witte Stof

Oorzaken mindere remyelinisatie  

Voor een succesvolle ontwikkeling van remyelinisatie bevorderende geneesmiddelen zijn betere modellen nodig, die de pathologische kenmerken van de verschillende MS-laesietypes nabootsen.
Lees Meer
Onderzoek En MS

Ocrelizumab voor PPMS in de praktijk

In Duitsland is gekeken naar de korte termijn resultaten op het gebied van veiligheid van een ocrelizumab behandeling bij een grote groep mensen met PPMS die ocrelizumab kreeg buiten een trial. De resultaten laten zien dat ocrelizumab in de klinische praktijk goed wordt verdragen.
Lees Meer
Neurologische Muziektherapie

Neurologische muziektherapie

Mensen met MS hebben baat bij neurologische muziektherapie als aanvulling op cognitieve revalidatie. Het Italiaanse team onderzocht de invloed van neurologische muziektherapie op stemmingswisselingen, motivatie, de emotionele toestand en cognitieve functies bij mensen met MS.
Lees Meer
Foto Van Multiple Sclerosis Society UK - Powered Exoskelet

Robotexoskelet effectief

Een onderzoekersteam in Singapore heeft een studie verricht naar de effectiviteit van ‘poweredrobotic exoskeletons’, mechanisch aangedreven exoskeletten, voor mensen met een progressieve vorm van MS.
Lees Meer
Muziek Werkt Positief Op Loopdynamiek

Muziek werkt positief op loopdynamiek

Wandelen op het ritme van geluidsprikkels zoals muziek of het tikken van een metronoom heeft positieve invloed op de loopdynamiek van mensen met MS. Zij zijn minder snel moe, houden het wandelen langer vol en de stappenfrequentie neemt toe.
Lees Meer

Looppatroon verslechtert gedurende MS

Afwijkingen in het looppatroon zorgen ervoor dat mensen met MS minder ambulant zijn en minder ver kunnen lopen. Deze afwijkingen in het looppatroon zijn nog niet goed begrepen. Onderzoekers hebben nu gekeken naar asymmetrie in looppatronen en naar links-rechts coördinatie bij mensen met MS.
Lees Meer
Back To Top