skip to Main Content
Siponimod En Cognitie

Siponimod en cognitie

MS onderzoek: Onderzoek laat zien dat mensen met SPMS die Siponimod gebruiken, daar een duidelijk voordeel van hebben op hun cognitieve verwerkingssnelheid.
Lees Meer
Cognitie

Meer cognitieve klachten bij progressieve MS

MS Onderzoek | Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met progressieve MS meer cognitieve beperkingen hebben dan mensen met RRMS. Het volume van thalamus- en T1-laesies blijkt de belangrijkste voorspeller voor dit soort klachten.
Lees Meer
MS Onderzoek - Multiple Sclerose (MS) En Kanker

MS en kanker

Kankerfrequentie en sterftecijfers bij MS; een vergelijkende groepsstudie | Onderzocht is of de risico’s op kanker verschillen bij mensen met of zonder MS. Hiervoor zijn de cijfers van relevante voorkomende gevallen vergeleken met de kanker specifieke sterftecijfers in MS.
Lees Meer
MS Onderzoek

Behandeling MS bij kind

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt rondom het begrijpen en de behandeling van MS ontstaan op de kinderleeftijd. Maar hoe deze ontwikkelingen worden gebruikt voor een effectievere zorg is minder goed bekend.
Lees Meer
Hulpmiddel

Gebruik van hulpmiddel bij staan

Het doel van de studie is om de ervaringen van mensen met Progressieve Multiple Sclerose en hun hulpmiddelen bij het staan gedurende hun deelname aan het “Sta frame” programma te onderzoeken.
Lees Meer
Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33150823/

Typgedrag op smartphone

Typgedrag op een smartphone-app met speciaal ontwikkeld toetsenbord, het Neurokeys-toetsenbord, kan mogelijk als geschikte biomarker voor handicap bij MS dienen.
Lees Meer
Reflexologie Bij Myofasciale Pijn

Reflexologie bij myofasciale pijn

Een veelvoorkomende oorzaak van spierpijn is het Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS). MPS wordt gekenmerkt door pijnlijke knopen (triggerpoints) in willekeurige spieren. MPS wordt vaak niet herkend en blijft vaak onbehandeld. Er is nu onderzoek gedaan naar verschillende fysiotherapeutische behandelingen bij MPS, specifiek bij mensen met MS.
Lees Meer
Coronavirus, Getallen En MS-remmers

Wereldwijd vsMS onderzoek

Het vsMS onderzoek is een online onderzoek dat is uitgevoerd in Australië, Canada, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waarin de impact van MS op de dagelijkse activiteiten, het emotioneel welzijn, relaties en het werk van de deelnemers werd beoordeeld.
Lees Meer
Karim Kreft

Rogier Hintzen-prijs voor dr. Kreft 

Aan de immunoloog Karim Kreft is de 1e Rogier Hintzen Talent Award toegekend. Deze prijs is ingesteld ter nagedachtenis van de overleden neuroloog en immunoloog prof. dr. Rogier Hintzen, oprichter van het MS-centrum van Rotterdam.  Het gaat om een ereprijs, bedoeld voor jonge, getalenteerde onderzoekers op het gebied van MS.
Lees Meer
Voorrang Bij Vaccinatie Ook Nodig Voor Naasten MS-patiënten

MS en insulineresistentie

Insulineresistentie komt meer voor bij mensen met MS en er is een sterk verband tussen een verminderd glucosemetabolisme en invaliditeit. In dit onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid en invloed van insulineresistentie en dyslipidemie op invaliditeit en progressie.
Lees Meer
Back To Top