skip to Main Content
Mc Donald Criteria

Ontstekingsactiviteit bij PPMS

MS onderzoek | PPMS wordt gekenmerkt door geleidelijke achteruitgang zonder schubs. Toch kan er opvlammende ontsteking in het centraal zenuwstelsel voorkomen. Spaans onderzoek toont aan dat dit zelfs in een kwart van hun onderzoeksgroep het geval is.
Lees Meer
MS Onderzoek

Natalizumab voor kinder MS

TyPed study: Natalizumab voor de behandeling van MS op de kinderleeftijd in Portugal onderzocht. Een belangrijk deel van kinderen met MS reageert niet op de eerste lijn behandeling voor MS. Klinische trials hebben laten zien dat Natalizumab effectief en veilig is in volwassenen. Er zijn maar beperkte gegevens uit klinische trials beschikbaar voor kinderen.
Lees Meer
Mac Donald Criteria Voor Het Stellen Van De Diagnose MS

Wel of niet MS na myelitis?

MS onderzoek | Myelitis transversa is een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg, die leidt tot gevoels-stoornissen of functieverlies. Het kan een voorbode van MS zijn, maar soms blijft het bij een eenmalige aanval.
Lees Meer

MS en slikproblemen

MS onderzoek naar dysfagie (slikproblemen) met name bij mensen met SPMS en PPMS. Omdat dit een veel voorkomend symptoom is, wordt actieve screening op deze aandoening aanbevolen. Dysfagie is een van veel voorkomende symptomen bij mensen met multiple sclerose.
Lees Meer

MS en morbide obesitas

Metabole chirurgie (operaties aan de maag en/of darmen) is een veilige en efficiënte behandeling voor ernstige obesitas bij mensen met MS, en het leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven.
Lees Meer
MRI Scan Bestuderen

Voorspellers van invaliditeit in kinderen met MS

Deze studie onderzocht wat vroege voorspellers zijn van de invaliditeit 9 jaar later in kinderen met MS. Een volledige MRI-scan bij start van de ziekte, en een nauwkeurige klinische en MRI monitoring tijdens de eerste 2 jaar van de ziekte dragen bij aan de 9-jaars voorspelling van invaliditeit in kinderen met MS.
Lees Meer
Evenwicht En MS

Aanwijzingen voor risico op vallen

Mensen met multiple sclerosis vallen regelmatig en dit kan leiden tot blijvende schade, vooral bij mensen die al beperkingen hebben. Er is echter maar weinig informatie over het vallen van mensen met MS zonder handicaps, en welke factoren hierbij een rol spelen. Deze studie onderzoekt daarom hoe vaak dit voorkomt en naar de oorzaken van het vallen bij mensen met MS zonder handicap.
Lees Meer

MS, kanker en DMF

Een relatie tussen het ontwikkelen van kanker en het gebruik van dimethylfumaraat is onwaarschijnlijk. Toch is het heel belangrijk dat artsen, die MS met 'Disease Modifying Therapies' behandelen alert zijn op het ontwikkelen van kankersymptomen en de juiste testen laten uitvoeren.
Lees Meer
Orale Therapie Vs Injecties

Van injectie naar orale medicatie

Het effect van het overschakelen van injecteerbare naar orale eerstelijnsgeneesmiddelen bij MS | In deze studie wordt bij mensen met een stabiele RRMS het effect van het wisselen van de therapieën (overschakeling van injecteerbare naar orale eerstelijns therapieën) onderzocht.
Lees Meer
Back To Top