skip to Main Content
Stabiliteitstraining Door Pilates

Stabiliteitstraining door Pilates

MS onderzoek: Kernstabiliteitstraining door Pilates | Bij mensen met MS zijn de effecten van Pilates-gebaseerde Core Stability Training (PBCST) onder begeleiding onderzocht en vergeleken met diezelfde PBCST training thuis.
Lees Meer
MS Onderzoek

Studie naar myeline blaren

Jeroen Geurts en Antonio Luchicchi hebben van de International Progressive MS Aliance een subsidie van €75.000 ontvangen voor het vervolg op hun eerdere onderzoek naar zogenoemde myeline blaren. Deze blaren ontstaan  door een verandering in de hechting van myeline aan zenuwbanen.
Lees Meer
MS Onderzoek

Real world studie teriflunomide

Een grote Deense studie heeft ruim 3.000 teriflunomide-gebruikers gevolgd. Ze concludeerden dat het een effectief eerstelijnsmedicijn is, dat over het algemeen goed verdragen wordt.
Lees Meer
Het Ziekteverloop Van Mensen Met MS Is Moeilijk Te Bepalen En Daardoor Geeft De Ziekte Veel Onzekerheid.

Patroon ziekteverloop

Onderzoekers in het Amsterdam UMC wilden onderzoeken of ze meer inzicht konden krijgen in de volgorde waarin verschillende ziektemijlpalen optreden.
Lees Meer
Onderzoek En MS

Infecties en ocrelizumab

Ocrelizumab is een relatief nieuwe vorm van behandeling van multiple sclerose, gericht op het afremmen van het immuunsysteem. Dit afremmen kan leiden tot een verhoogd risico op infecties maar is voor ocrelizumab nog niet eerder onderzocht. 
Lees Meer

Mobiliteitsbeperkingen

Onderzoek naar mobiliteitsbeperkingen op middelbare leeftijd bij MS | De mobiliteitskenmerken van mensen met MS van middelbare leeftijd zijn vergelijkbaar met die van ouderen zonder MS.
Lees Meer
Slaapproblemen Bij RRMS

Slaapproblemen bij RRMS

Oekraïense onderzoekers hebben gekeken naar de relatie tussen slaapproblemen, cognitieve achteruitgang, angst en depressie bij mensen met relapsing remitting MS. Slapeloosheid (insomnia) werd hierbij geassocieerd met hogere leeftijd, hogere EDSS score, angst en depressie.
Lees Meer
Mc Donald Criteria

Ontstekingsactiviteit bij PPMS

MS onderzoek | PPMS wordt gekenmerkt door geleidelijke achteruitgang zonder schubs. Toch kan er opvlammende ontsteking in het centraal zenuwstelsel voorkomen. Spaans onderzoek toont aan dat dit zelfs in een kwart van hun onderzoeksgroep het geval is.
Lees Meer
MS Onderzoek

Natalizumab voor kinder MS

TyPed study: Natalizumab voor de behandeling van MS op de kinderleeftijd in Portugal onderzocht. Een belangrijk deel van kinderen met MS reageert niet op de eerste lijn behandeling voor MS. Klinische trials hebben laten zien dat Natalizumab effectief en veilig is in volwassenen. Er zijn maar beperkte gegevens uit klinische trials beschikbaar voor kinderen.
Lees Meer
Back To Top