skip to Main Content
Verslag Van Onderzoeksdag

Verslag van onderzoeksdag

Annebeth Lensinck deelt haar ervaring over de onderzoeksdag in het kader van Project Y, een wetenschappelijk onderzoek naar MS onder patiënten die geboren zijn in 1966. "Hoe meer er bekend wordt over MS, hoe beter, dus het was vanzelfsprekend dat ik aan deze studie mijn medewerking zou verlenen".
1e Patiënt Project Y

1e patiënt Project Y

Op dinsdag 19 december kwam de eerste deelnemer van onderzoek Project Y naar VUmc voor een hele dag metingen. Naast mensen met MS uit 1966 zoekt VUmc ook naar mensen zonder MS uit de geboortejaren 1965 t/m 1967.

Dr. Jongen wil coach en arts zijn van patiënt

Vier medische centra in Nederland - in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam - zijn in belangrijke mate gericht op mensen met MS. MenSen wil in vier stappen nader kennismaken met die centra en met degenen die er werken.Deze keer Peter Jongen, van het MS-centrum Nijmegen.

Netwerk behandelaars in Noord Nederland

Het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) is bezig voor de mensen met MS in Groningen, Friesland en Drenthe een netwerk van behandelaars op te zetten in aanvullende beroepen die met geneeskunde te maken hebben, de zogeheten paramedici.

VUmc MS Centrum en Nieuw Unicum

VUmc MS Centrum Amsterdam en Nieuw Unicum werken sinds kort samen. Dat doen zij zowel op het gebied van onderzoek naar cognitieve klachten als onderzoek naar diagnosticeren van slikstoornissen. Daarnaast wordt er samengewerkt bij de behandeling van mensen met een progressieve vorm van MS.

Neurobioloog pleit voor gebruik ruggenprik

Neurobioloog dr. ir. Charlotte Teunissen zou graag zien dat er meer aandacht komt voor het gebruik van de ruggenprik bij onderzoek naar MS. “Met een goede studie van de hersenvloeistof, die je via de ruggenprik kunt verkrijgen, kunnen behandelende artsen en daarmee dus ook patiënten, betere informatie verzamelen over het mogelijke verloop van de ziekte en dus misschien ook een betere therapie bedenken”.
Save The Best For Last

Save the best for last

Blog Quinten van Geest: Het jaar 2014 was kort samengevat enerverend. De pieken en dalen wisselden zich in rap tempo af. Zo startte officieel mijn promotietraject, kocht ik een appartement,…

Criteria MS-centra

Criteria MS-centra

Wel of geen vaste richtlijnen voor specialistische zorg? MS is nog in veel opzichten een mysterieuze ziekte en vereist specialistische zorg. Ziekenhuizen met een speciaal MS-centrum kunnen deze zorg op zich nemen. Maar zijn er ook specifieke criteria waar zo’n centrum aan moet voldoen?
Back To Top