skip to Main Content

Ergste restschade NMO bij jongeren

De leeftijd waarop men een NMOSD krijgt, is een indicator voor de mate waarin men visuele beperkingen als gevolg hiervan kan krijgen. Hoe jonger men is des te ernstiger de restschade kan zijn.
Lees Meer
Cognitie

Meer cognitieve klachten bij progressieve MS

MS Onderzoek | Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met progressieve MS meer cognitieve beperkingen hebben dan mensen met RRMS. Het volume van thalamus- en T1-laesies blijkt de belangrijkste voorspeller voor dit soort klachten.
Lees Meer

Myofasciale pijnsyndromen in MS 

MPS kan voorkomen bij mensen met RRMS. Lokale verdoving is een goedkope en effectieve behandeling, die ervoor zorgt dat de pijn minder wordt en de kwaliteit van leven hoger.
Lees Meer
MRI Scan Bij Progressie RRMS

MRI scan bij progressie RRMS

Met behulp van verschillende MRI scan technieken, het contrastmiddel gadolinium en speciaal ontwikkelde computer software, is gekeken naar de laesies bij 33 mensen met RRMS. MRI scans aan het begin van het onderzoek zijn vergeleken met de scans na 48 maanden.
Lees Meer
MS Onderzoek - Multiple Sclerose (MS) En Kanker

MS en kanker

Kankerfrequentie en sterftecijfers bij MS; een vergelijkende groepsstudie | Onderzocht is of de risico’s op kanker verschillen bij mensen met of zonder MS. Hiervoor zijn de cijfers van relevante voorkomende gevallen vergeleken met de kanker specifieke sterftecijfers in MS.
Lees Meer
MS Onderzoek

Behandeling MS bij kind

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt rondom het begrijpen en de behandeling van MS ontstaan op de kinderleeftijd. Maar hoe deze ontwikkelingen worden gebruikt voor een effectievere zorg is minder goed bekend.
Lees Meer
Natalizumab En Fingolimod Vergeleken

Natalizumab en fingolimod vergeleken

Er zijn maar weinig studies die tweedelijnsmedicatie bij MS ten opzichte van elkaar vergelijken. Het doel van deze studie “BEST-MS” studie was om de effectiviteit van natalizumab en fingolimod bij actieve relapsing-remitting MS te vergelijken.
Lees Meer
Coronavirus, Getallen En MS-remmers

Wereldwijd vsMS onderzoek

Het vsMS onderzoek is een online onderzoek dat is uitgevoerd in Australië, Canada, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waarin de impact van MS op de dagelijkse activiteiten, het emotioneel welzijn, relaties en het werk van de deelnemers werd beoordeeld.
Lees Meer
Muziek Werkt Positief Op Loopdynamiek

Muziek werkt positief op loopdynamiek

Wandelen op het ritme van geluidsprikkels zoals muziek of het tikken van een metronoom heeft positieve invloed op de loopdynamiek van mensen met MS. Zij zijn minder snel moe, houden het wandelen langer vol en de stappenfrequentie neemt toe.
Lees Meer

Looppatroon verslechtert gedurende MS

Afwijkingen in het looppatroon zorgen ervoor dat mensen met MS minder ambulant zijn en minder ver kunnen lopen. Deze afwijkingen in het looppatroon zijn nog niet goed begrepen. Onderzoekers hebben nu gekeken naar asymmetrie in looppatronen en naar links-rechts coördinatie bij mensen met MS.
Lees Meer
Back To Top