skip to Main Content
Water

Had ik het maar geweten

blog Lisette | Op zoek naar kankercellen krijg ik een PET/CT-scan. Het apparaat is me bekend, mijn bovenlichaam werd er al verschillende keren in bekeken. Het moet met contrastvloeistof, dat ken ik ook. Infuus erin, arm boven m’n hoofd, 'adem even vasthouden, ademt u maar weer door' en klaar is de scan. Fout, ik zit er helemaal naast!
Lees Meer

MS, kanker en DMF

Een relatie tussen het ontwikkelen van kanker en het gebruik van dimethylfumaraat is onwaarschijnlijk. Toch is het heel belangrijk dat artsen, die MS met 'Disease Modifying Therapies' behandelen alert zijn op het ontwikkelen van kankersymptomen en de juiste testen laten uitvoeren.
Lees Meer

MS en kanker

Kankerfrequentie en sterftecijfers bij MS; een vergelijkende groepsstudie | Onderzocht is of de risico’s op kanker verschillen bij mensen met of zonder MS. Hiervoor zijn de cijfers van relevante voorkomende gevallen vergeleken met de kanker specifieke sterftecijfers in MS.
Lees Meer
Back To Top