skip to Main Content
Natalizumab En Fingolimod Vergeleken

Natalizumab en fingolimod vergeleken

Er zijn maar weinig studies die tweedelijnsmedicatie bij MS ten opzichte van elkaar vergelijken. Het doel van deze studie “BEST-MS” studie was om de effectiviteit van natalizumab en fingolimod bij actieve relapsing-remitting MS te vergelijken.
Lees Meer

Waarschuwingsbericht Gilenya

Farmaceut Novartis heeft in overleg met de geneesmiddelenautoriteiten op 10 november 2020 een brief rondgestuurd over MS-medicijn Gilenya (fingolimod). In die brief staat dat voortaan bij mensen die Gilenya – gaan - gebruiken strenge controles nodig zijn op de leverfunctie
Lees Meer

Fingolimod voor kinderen met MS

De behandeling met Fingolimod vermindert significant de MRI activiteit en de mate van afname van hersenvolume tot aan minimaal 2 jaar, vergeleken met behandeling met Interferon-Beta-1a in kinderen met multipele sclerose (MS).
Lees Meer
MS Onderzoek

Fingolimod bij kinderen

In deze fase 3 studie kregen kinderen van 10 tot 17 jaar met Relapsing Remitting MS gedurende twee jaar ofwel fingolimod intramusculair interferon bèta-1a. Bij fingolimod waren er minder aanvallen en minder laesies op een MRI te zien dan bij interferon bèta-1a. Wél werden bij fingolimod meer ernstige bijwerkingen gezien.
Lees Meer
MS Onderzoek Over Epilepsie En MS

Progressie MS meten?

Misschien kan mitochondriaal DNA in de toekomst gebruikt worden als biomarker om het effect van een behandeling met fingolimod te meten en de progressie van MS te volgen.
Lees Meer
MS Onderzoek

Behandeling MS bij kinderen

De voornaamste conclusie van deze Duitse studie is dat een vroege start van de behandeling en het tijdig starten met Natalizumab of Fingolimod een positief effect heeft op de verdere ontwikkeling van MS bij kinderen.
Lees Meer
MS Onderzoek: Therapeutisch

Vergelijking tussen 4 behandelingen

Alemtuzumab (Lemtrada) en Natalizumab (Tysabri) lijken effectieve en rendabele medicijnen te zijn bij de behandeling van RRMS. Dit blijkt uit Australisch onderzoek onder ruim 4.000 mensen met RRMS die al langer dan 5 jaar behandeld werden voor MS.
Lees Meer
Therapeutisch Onderzoek

Behandelen van MS met Fingolimod

Dit Deens onderzoek had als doel om het effect en de veiligheid van Fingolimod bij mensen met MS te testen. Hierbij werd de aandacht vooral gericht op bijwerkingen in de longen en het hart bij het begin van de behandeling.
Lees Meer
Back To Top