skip to Main Content
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

Uitspraak over euthanasie

Op 7 mei jl. liet het Openbaar Ministerie (OM) weten af te zien van vervolging van een arts die in 2017 euthanasie verleende. Daarmee is opnieuw een eind gekomen aan een periode van onzekerheid voor een arts die te goeder trouwe euthanasie heeft verleend.
Lees Meer

Euthanasie in de praktijk

De NVVE vindt het zeer bemoedigend dat de euthanasiepraktijk op zoveel bijval onder de bevolking kan rekenen. Het percentage onder niet-gelovigen bedraagt bijna 100%. De grote steun (80%) voor euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren, is van groot belang voor artsen en patiënten die met elkaar in gesprek gaan, meent de NVVE.
Lees Meer

Opstellen wilsverklaring

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts, voor ze een wilsverklaring maken.
Lees Meer
Back To Top