skip to Main Content
Lettergrootte: A- A+ Sitemap
MS En EBV Virus

Neurologen niet verrast door EBV-MS-combi

Door ons geraadpleegde neurologen blijken niet verrast door het recente Amerikaanse rapport over een tamelijk vaste combinatie tussen het Epstein-Barrvirus (EBV) en MS. In dat rapport staat dat EBV zelfs mogelijk een belangrijke ‘trigger’ is van het MS proces.
Lees Meer
Over EBV, MS, Plas En Zwembaden

Over EBV, plas en zwembaden

column Bram Platel | Als onderzoeker en zeker als MS-patiënt las ik de publicatie over het Epstein-Barrvirus met veel interesse. Wat het extra interessant maakt is dat de farmaceut Moderna intussen al is begonnen met een praktijkstudie van een nieuw vaccin tegen EBV.
Lees Meer
EBV-infectie En MS

Nieuwe aanwijzingen verband EBV en MS

Er zijn nieuwe sterke aanwijzingen dat er direct verband is tussen het Epstein-Barrvirus (EBV) en MS. Dit blijkt uit een grootschalig Amerikaans wetenschappelijk onderzoek, waarover 13 januari 2022 uitgebreid is gepubliceerd. Het onderzoeksrapport beklemtoont dat het EBV mogelijk het voornaamste mechanisme is dat het MS-proces in gang zet, de ‘trigger’,
Lees Meer

Verband Epstein-Barr virus en MS

Recent Duits onderzoek ondersteunt het vermoeden dat het Epstein-Barr virus (EBV) een rol kan spelen bij het ontstaan van MS. Uit het onderzoek blijkt dat onder ruim 16.000 mensen met EBV 901 MS-patiënten zaten.
Lees Meer
Prof Rogier Hintzen

Vraagtekens Epstein-Barr-Virus en MS

De neuroloog en immunoloog professor dr. Rogier Q. Hintzen zet nogal wat vraagtekens bij de medio 2018 in Engelse bladen geventileerde opvatting dat MS alles te maken heeft met het Epstein-Barr-virus (EBV) en mogelijk binnenkort met een vaccin zou zijn te bestrijden.
Lees Meer

Epstein-barr virus en MS

Daar waar bij mensen van (noord)Europese afkomst al eerder een link leek te bestaan tussen het Epstein-Barr virus en het risico op MS, toont onderzoek nu aan dat dit in andere etnische groepen ook het geval is.
Lees Meer

Epstein-Barr virus en MS

Epstein-Barr virus (EBV) lijkt een verbinding te hebben met MS. Veel mensen zijn drager van EBV en in een klein deel van de mensen veroorzaakt EBV de ziekte van Pfeiffer. Deze laatste groep mensen heeft een grotere kans om MS te krijgen dan mensen, die de ziekte van Pfeiffer niet hebben gehad.
Lees Meer

Epstein-Barr virus en MS

Er is steeds meer bewijs dat infectie met het Epstein-Barr virus (EBV) een rol speelt in MS. Ongeveer 95% van de mensen is drager van EBV en in een klein deel van deze mensen veroorzaakt EBV de ziekte van Pfeiffer.
Lees Meer
Back To Top