skip to Main Content
MSTalk Extra 6: MS En Corona

MS Talk: MS en corona

In samenwerking met MS Zorg Nederland en MS Vereniging brengen we verslag uit van MS Virtual 2020; het grootste MS congres wereldwijd. Dit keer over de impact van het corona-virus. Wat hebben we geleerd over corona en MS in de eerste helft van dit jaar? En wat betekent dat voor nu en de komende maanden?
Lees Meer
MSTalk Extra 3: Herstel Van Schade Aan Myeline

Herstel van schade aan myeline

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de schade veroorzaakt door MS te herstellen. Maar hoe ver is men nu met remyelinisatie? Is dit in de toekomst mogelijk? In deze MS Talk Extra gaan we in op de stand van zaken rondom dit onderwerp zoals gepresenteerd bij MS Virtual 2020.
Lees Meer

De invloed van leefstijl en MS

Verslag van MS Virtual 2020; het grootste MS congres wereldwijd. Deze 2e aflevering gaat over welke factoren een rol kunnen spelen bij het wel of niet krijgen van MS. Maar kun je door deze factoren te beïnvloeden ook invloed uitoefenen op het beloop van de ziekte?
Lees Meer

Medicatie, de nieuwste inzichten

Van 11 tot en met 13 september vond het gezamenlijke ‘ECTRIMS – ACTRIMS’ congres plaats. Het grootste MS congres ter wereld. Neuroloog Gerald Hengstman van MS Zorg Nederland werd samen met Linda Boot geïnterviewd over wat zij tijdens het congres hoorden en zagen. Bekijk hier de 'MS Talk Extra' video.
Lees Meer
Ectrims Parijs 2017

ECTRIMS highlight 2017

Van 25 tot 28 oktober vond het 7e ‘ECTRIMS – ACTRIMS’ congres plaats. Dit is het grootste MS congres ter wereld. Stichting MS Research bericht op haar website over de eerste resultaten van het onderzoek ‘Man-vrouw verschillen bij MS’.
Lees Meer
Ectrims Parijs 2017

ECTRIMS 2017

Van 25 tot 28 oktober 2017 vond in Parijs het zevende gezamenlijke 'ECTRIMS - ACTRIMS' congres plaats. Dit is het grootste MS congres ter wereld. Lees meer over een aantal belangrijke MS ontwikkelingen vanuit ECTRIMS.
Lees Meer
Ectrims Parijs 2017

Hoogtepunten ECTRIMS 2016

Van 14 tot 17 september jl. werd in Londen het jaarlijkse ECTRIMS-congres gehouden. Er kwamen meer dan 9.000 onderzoekers en gezondheidswerkers bijeen om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van MS
Lees Meer
Back To Top