skip to Main Content
Depressie En MS

Depressie en MS

Depressie is een veel voorkomend symptoom bij MS. Op grond van diverse studies schat men dat bij ongeveer de helft van mensen met MS ooit in hun leven een depressie wordt gediagnosticeerd. Sowieso is een depressie een van de meest voorkomende ziekten.
Stille, Onzichtbare Ziekte

Stille, onzichtbare ziekte

Meisjemeisje aan de buitenkant. Met een big smile op het gezicht. “Jij hebt alles mee”, “Jij hebt makkelijk praten”. Geliefd, gezegend, gelukkig. It’s me. Onbegrip? Jaloezie? Afgunst? Anders? Het lijkt dat ik alles mee heb, ik doe mijn best om het zo te laten lijken. Maar het is niet zo!
De Wetenschappelijke Wegen Naar Rome

De wetenschappelijke wegen naar Rome

Blog van Quinten van Geest: Rome. Eén van de steden die op mijn lijst staat om binnenkort te bezoeken. Het schijnt indrukwekkend te zijn, doordrenkt met historie, maar ook makkelijk…

Back To Top