Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+ Sitemap
Depressieve klachten komen regelmatig voor bij mensen met MS

Als je het niet meer ziet zitten…

Uit onderzoeken blijkt dat naar schatting ongeveer de helft van de mensen met MS ooit de diagnose depressie krijgt. Het is belangrijk dat deze mensen steun vinden in therapieën, maar ook bij hun naasten.
Lees meer
MS en cognitie

Neurocognitieve prestaties

Onderzoek | Subjectieve rapportage, objectieve neurocognitieve prestaties en onzichtbare symptomen in multiple sclerose: de bevindingen uit deze studie benadrukken hoe belangrijk het is om rekening te houden met depressies, angsten en cognitieve vermoeidheid bij mensen met MS, aangezien dit allemaal factoren zijn waar iets aan gedaan kan worden.
Lees meer
communicatie

Psychosociale impact van MS bij partners

Onderzoek | Communicatietraining voor beide partners kan waarschijnlijk effectief zijn bij het verbeteren van de gezondheidstoestand als het gaat om depressie en angst en ook om de invloed van stress op de communicatie.
Lees meer
Positief effect van meditatie op depressie

Positief effect van meditatie op depressie

MS Onderzoek | In Australisch onderzoek keek men naar de effecten van verschillende stressverlagende activiteiten op depressie en vermoeidheid bij mensen met MS. Zij zagen positieve effecten van fysieke activiteit, ontspanning en vooral van meditatie. De onderzoekers zien meditatie als een veilige en goedkope manier om depressie te kunnen voorkomen. 
Lees meer
MS klachten

MS en diverse klachten

MS Onderzoek | De klachten pijn, vermoeidheid, depressie en angst komen veel voor bij mensen met MS, zeker in het jaar na het stellen van de diagnose. Om de kwaliteit van leven te optimaliseren zijn snelle screening en interventies nodig.
Lees meer
Depressie komt vaker voor bij een chronische ziekte zoals MS

Depressie en RRMS

Onderzoek | In de algemene populatie worden klachten van depressiviteit door mannen anders ervaren dan door vrouwen. In deze studie wordt onderzocht of dit verschil ook geldt bij mensen met RRMS.
Lees meer

Depressie en MS

Depressie is een veel voorkomend symptoom bij MS. Op grond van diverse studies schat men dat bij ongeveer de helft van mensen met MS ooit in hun leven een depressie wordt gediagnosticeerd. Sowieso is een depressie een van de meest voorkomende ziekten.
Lees meer
MS onderzoek

Depressie en MS

Onderzoek wijst uit dat ongediagnosticeerde en onbehandelde depressie vaak voorkomt bij ouderen met MS. Dit leidt vaak tot een ongezonde leefstijl en een lagere kwaliteit van leven.
Lees meer
Back To Top