skip to Main Content
Vlinder

Hersenmist

Gedicht | Online heb je veel lotgenoten groepen waar we ervaringen kunnen uitwisselen of gewoon gezellig kunnen kletsen. Het onderwerp ‘hersenmist’ kwam ik vaak tegen. Lotgenoten vinden het moeilijk om uit te leggen hoe dat precies voelt. Ik heb mij daardoor laten inspireren en een gedicht hierover gemaakt.
Lees Meer
Cognitieve Stoornissen Tijdens Ziekteverloop

Cognitieve stoornissen

Voor deze studie ondergingen 212 mensen met MS meerdere cognitieve onderzoeken. Met behulp van statistische methoden werd de ontwikkeling van de cognitieve stoornissen onderzocht en bepaald welke demografische en klinische factoren en metingen uit neurobeelden het best voorspelden.
Lees Meer

Beter meten achteruitgang

Achteruitgang bij mensen met MS kan op een betere manier gemeten worden. Tot die bevinding komt arts-onderzoeker Jessica Burggraaf van het UMC. In een onderzoek vergeleek ze een veelvoud aan gegevens uit MRI-scans en diverse tests.
Lees Meer

Cognitieve veranderingen bij MS

Problemen met het mentale vermogen horen bij de kernsymptomen van MS. Als het geheugen, de aandacht of de waarneming kwalitatief afnemen, leidt dat tot forse gevolgen voor de kwaliteit van leven; van zowel algemene dagelijkse levensverrichtingen als beroepsmatige prestaties.
Lees Meer

Siponimod en cognitie

MS onderzoek: Onderzoek laat zien dat mensen met SPMS die Siponimod gebruiken, daar een duidelijk voordeel van hebben op hun cognitieve verwerkingssnelheid.
Lees Meer

Zicht in de mist

Blog Christine | Het weer is een mooie inspiratiebron. Het kleurt mijn dag. Ongeveer een half jaar geleden heb ik een nieuw fenomeen ervaren in mijn persoonlijke weerberichten: hersenmist. Ook wel breinmist genoemd, of in het Engels ‘brain fog’. Of correcter: ‘cog(nitive) fog’.
Lees Meer
Blog Quinten Van Geest Over Dynamische Hersencommunicatie

Meer cognitieve klachten bij progressieve MS

MS Onderzoek | Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met progressieve MS meer cognitieve beperkingen hebben dan mensen met RRMS. Het volume van thalamus- en T1-laesies blijkt de belangrijkste voorspeller voor dit soort klachten.
Lees Meer
Back To Top