skip to Main Content

Statuten

Stichtingsstatuten MSweb

Klik hier om de Stichtingsstatuten Stichting Vrienden MSweb (pdf) te downloaden. Gepubliceerd op MSweb: 24-01-2015

MSweb Logo

Beleidsplan MSweb 2014

MSweb is een Nederlandstalige website met als doel het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. De website...
MSkidsweb.nl

Uitgangspunten MSkidsweb

Opgesteld door de Redactie van MSweb en vastgesteld op 20 september 2010 tijdens een bestuursvergadering van de Stichting MSweb: Het geven van betrouwbare informatie aan kinderen over de ziekte multiple sclerose en de gevolgen van de ziekte voor het gezin waarin MS voorkomt is het belangrijkste…

Redactiestatuut MSweb

Redactiestatuut voor MSweb en MSkidsweb alsmede het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland 1. Uitgangspunten 1.1 Dit redactiestatuut beoogt te waarborgen dat de gedrukte en digitale informatie- en communicatiemedia MenSen en MSweb (verder te noemen ‘media’) van de organisatie die de MSVN en MSweb…

Headerfoto: Martin de Bouter

Back To Top