Adeline Fritzsche, sinds jaar en dag aangeduid als ‘de regelneef’ van MSweb, is de MSwebprijs 2013 toegekend. Deze prijs is bedoeld voor vrijwilligers die naar het oordeel van MSweb een uitzonderlijke inzet hebben getoond.

nieuws-131008-adelineDe MSwebprijs valt één maal per jaar te beurt aan een lotgenoot binnen het bereik van MSweb, de enige allesomvattende website van en voor mensen m
et MS in Nederland. De prijs is Adeline op zondag 6 oktober 2013 uitgereikt tijdens de jaarlijks MSweb-ontmoetingsdag – beter bekend als ‘MSweblunch’ in Bilthoven.

Adeline Fritzsche was bijna vanaf het begin van MSweb verantwoordelijk voor de financiën, de personeelsadministratie en de logistiek van de site. Ze legt die functie nu neer om, zoals zij zegt, wat meer tijd te krijgen voor andere zaken, in eigen tuin en op eigen tafel. Bovendien lijkt het haar juist nu het goede moment, omdat MSweb een onderdeel wordt van de MS Vereniging Nederland (MSVN).

Het is voor de zevende keer dat de MSweb prijs is toegekend. Eerder kregen – in deze volgorde – Raymond Timmermans (redacteur/bestuurslid ), Jenneke de Jong (MS-doc), Frieda van der Sar (Forum-techneut), Trudy Mantel (redacteur MSzien), Els Mons (coördinator vertaalteam MSweb) en Forum-moderator ‘Merel’ de MSwebprijs. De prijs bestaat uit het beeldje ‘Chapeau’, dat symbool staat voor het afnemen van de hoed voor de geleverde prestatie en een bescheiden geldbedrag.

Tientallen vrijwilligers

nieuws-131008-lunchMSweb draait op vele tientallen vrijwilligers. Van hen waren er op 6 oktober zo’n 36 in restaurant Ripassa in Bilthoven aanwezig, sommigen met partner.

MSkidsweb-coördinator Ilse Lukken nam de gelegenheid te baat, te laten zien hoe vanaf eind oktober deze subsite van MSweb er gaat uitzien: “Een geheel nieuwe frisse look die aansluit bij het vernieuwde MSweb-uiterlijk”. En in een andere hoek van het restaurant legde Frieda van der Sar de wederwaardigheden uit op het MSweb-Forum.
Voorzitter Dorke Huijbregts van de Stichting Vrienden MSweb praatte iedereen bij over de stand van zaken in het fusieproces met de MSVN.

Vertrek Mart Mantel

Apart werd stilgestaan bij het vertrek van Mart Mantel uit de organisatie van MSweb. Mart Mantel is van huis uit klinisch chemicus. Sinds zijn pensionering, in 2005 is hij medisch adviseur bij MSweb en coördineert hij onder meer de rubriek MS-onderzoek. Hij is nu door een oogziekte gedwongen die taken neer te leggen.

Al bijna een kwarteeuw heeft Mart dagelijks met MS te maken. Zijn vrouw Trudy kreeg in 1989 de diagnose MS en Mart is de laatste jaren in toenemende mate mantelzorger.

Bij zijn afscheid beklemtoonde hij de noodzaak van voortzetting van een grondige kijk op de diverse onderzoekspublicaties, om ervoor te zorgen dat MSweb aandacht kan blijven besteden aan relevante onderzoeksresultaten op het gebied van MS.

De redactie van MSweb is inmiddels binnen en buiten eigen kring ook al hard op zoek naar een opvolger van Mart Mantel. Het gaat hierbij vooral om de aansturing van de berichtgeving in de rubriek MS Onderzoek van MSweb, onderverdeeld in enkele sub-rubrieken. Het is de bedoeling dat ook de nieuwe coördinator elke week enkele onderzoeksresultaten voor berichtgeving op MSweb uitzoekt en de samenvattingen van de onderzoeksrapporten laat vertalen door een kleine twintig vrijwilligers, ongeveer tien promovendi en tien mensen met MS. Die vertalingen worden vervolgens door de coördinator gecontroleerd.

Bron: redactie MSweb