Vertalers gezocht voor de rubriek MS Onderzoek

Na de oproep in de Nieuwsbrief en via onze website hebben we heel veel reacties mogen ontvangen van mensen die ons willen helpen met het vertalen van onderzoeks-artikelen. Voorlopig hebben we voldoende vertalers. Dank voor jullie interesse. Misschien heb je (ook) interesse in één van onze andere vacatures? Klik en kijk hier!


Elke week verschijnen wereldwijd tientallen artikelen die onderzoek naar MS beschrijven. Deze artikelen zijn vrijwel allemaal in het Engels geschreven. Wij kiezen elke week twee tot drie samenvattingen van artikelen uit die een bepaalde nieuwswaarde hebben en die van belang zijn voor de voortgang van het onderzoek.

Een team van vrijwilligers werkt aan het vertalen van deze samenvattingen. De vertalers proberen zoveel mogelijk dezelfde vorm te hanteren. In het kader van ‘vele handen maken licht werk’ kan het vertaalteam enige versterking gebruiken. Wij zoeken één of twee mensen die:

  • goede kennis van de Engelse taal hebben en van medische terminologie;
  • interesse hebben in medisch onderzoek naar MS;
  • bereid zijn om zich te verdiepen in de gehanteerde werkwijze en vorm van de rubriek MS Onderzoek;
  • gemiddeld eenmaal per maand een artikel willen vertalen.

Na de aanmelding wordt een proefvertaling gemaakt met behulp van toegestuurde richtlijnen voor het vertalen van de medische abstracts. Aan de hand daarvan bepalen beide partijen (vertaler enerzijds en coördinator MS-Onderzoek anderzijds) of we met elkaar doorgaan.

Denk je dat je deze uitdaging aan wilt gaan, schrijf dan een mail aan redactie@msweb.nl