skip to Main Content

Statuten

MSweb Logo

Stichtingsstatuten MSweb

Hieronder lees je de statuten van Stichting Vrienden MSweb Stichtingsstatuten Stichting Vrienden MSweb.

MSweb Logo

Beleidsplan MSweb 2014

MSweb is een Nederlandstalige website met als doel het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. De website...

Redactiestatuut MSweb

Dit is het Redactiestatuut voor MSweb en MSkidsweb, alsmede van het blad MenSen van MS Vereniging Nederland Uitgangspunten Dit redactiestatuut beoogt te waarborgen dat de gedrukte en digitale informatie- en communicatiemedia MenSen en MSweb (verder…

MSkidsweb.nl

Uitgangspunten MSkidsweb

Opgesteld door de Redactie van MSweb en vastgesteld op 20 september 2010 tijdens een bestuursvergadering van de Stichting MSweb: Het geven van betrouwbare informatie aan kinderen over de ziekte multiple sclerose en de gevolgen van de…

Back To Top