skip to Main Content

Organisatie

MSweb is in oorsprong een initiatief van Nora Holtrust – bij wie in 1995 MS is geconstateerd – en haar dochter Wendelmoet. Hun idee dateert van 1998 werd uitgewerkt binnen de toenmalige redactie van het blad MenSen van MS Vereniging Nederland. Nora Holtrust was destijds een van de redactieleden. Nora overleed op 26 juni 2020.

logo MS VerenigingInmiddels is MSweb uitgegroeid tot de best bezochte Nederlandse MS-site. Het primaire doel is onveranderd het verzorgen van uitgebreide, betrouwbare en evenwichtige informatie over de ziekte multiple sclerose (MS), over mensen met MS, en over de maatschappelijke implicaties van het hebben van MS. Variërend geeft MSweb hierbij aandacht aan allerlei mogelijke wetenswaardigheden over de ziekte, de stand van zaken in het onderzoek naar MS, tot bijvoorbeeld waar in Nederland MS-neurologen en MS-verpleegkundigen werkzaam zijn.

Een niet onbelangrijk nevendoel van MSweb is om aan mensen met MS en hun persoonlijke omgeving mogelijkheden te bieden om met elkaar en anderen via Internet te communiceren. Dit gebeurt vooral in het forum van de website. Stichting Vrienden MSweb heeft als doel de belangen van mensen met MS en hun dierbaren te bevorderen door het instandhouden en onderhouden van de websites MSweb, het forum en MSkidsweb.

Anno 2021

De dagelijkse leiding van de website is in handen van een redactie, a.i. onder regie van Karen en Wendelmoet Holtrust, dochter van Nora. Aan de website werken verder ruim 60 vrijwilligers mee. Sinds 1 januari 2015 hebben MS Vereniging Nederland en MSweb een nieuw samenwerkingsverband afgesproken. Bestuurlijk houdt dit in dat MS Vereniging Nederland en de Stichting Vrienden MSweb formeel onder de verantwoordelijkheid vallen van één en hetzelfde bestuur. Feitelijk vormen de twee daarmee nu één organisatie en is een begin gemaakt met het terugdringen van de versnippering in de MS-wereld.

De site opereert onder het gezag van het bestuur van MS Vereniging Nederland, bestaande uit:

  • Jan van Amstel, voorzitter
  • Hermien Kosian, secretaris
  • Donald Lupescu, penningmeester
  • Lex van Iterson
  • Beatrice Boots
  • Boaz Spermon
  • Mariëtte Wassenaar
  • Margot Amoureus

Verdere Samenwerking

Het streven van de vereniging is om met nog meer organisaties op het gebied van MS nauw te gaan samenwerken. MS Vereniging Nederland heeft intussen een aanzet gegeven aan een nieuwe structuur waarbinnen MSweb een landelijke werkgroep is die voorziet in berichtgeving, achtergrondinformatie en internetcommunicatie met en tussen mensen die MS hebben. De websites MSweb en MSKidsweb zitten daarmee in het servicepakket van MS Vereniging Nederland.
» Naar de website van MS Vereniging Nederland

Back To Top