Jaarverslag 2017Het jaar 2017 zit er al weer even op: hoog tijd voor het Jaarverslag. Het was een druk jaar voor de redactie want we namen afscheid van twee redactieleden: Janine Dorrestein en Maarten Wilbers. Vele jaren hebben zij deel uitgemaakt van de redactie en veel werk verzet maar er is helaas een tijd van komen en van gaan. De vier overgebleven redactieleden zoeken naarstig naar opvolgers.

De samenwerking met de MS Vereniging gaat gelukkig steeds soepeler. Zo namen voorzitter Jan van Amstel en directeur Chris Schouten deel aan onze jaarlijkse ‘vrijwilligerslunch’ en tegenwoordig worden de vergaderingen van de MSzien-redactie bijgewoond door een redacteur van MenSen. Goed voor het uitwisselen van ideeën voor artikelen en thema’s.

Het aantal bezoekers aan MSweb is in 2017 iets afgenomen. Er kwamen 178.338 bezoekers in 2017, zo’n 30.000 minder vergeleken bij 2016. Wel liet het 4e kwartaal van 2017 weer een stijgende lijn in het bezoek zien. Uiteraard betekenen minder bezoekers ook dat er minder pagina’s worden bekeken. De best bekeken pagina is de ‘Frontpage’ en de best bekeken rubrieken zijn ‘Wat is MS’ en ‘Trefpunt’. Verreweg de meeste bezoekers komen uit Nederland en ongeveer 10% komt uit Groot-Brittannië en België. Deze getallen zijn trouwens zonder de bezoekers aan het Forum. Het Forum telde in 2017 maar liefst 526.627 gebruikers, een toename van 5% maar ze zijn wel minder ‘actief’. Met andere woorden; meer mensen komen weliswaar kijken, maar zonder iets te schrijven. Ook het aantal gestelde vragen aan de ‘deskundigen’ valt wat tegen.

Ruim 40% van onze bezoekers vindt ons via Google of andere zoekmachines. Het adverteren met Google Grants levert een toenemend aantal bezoekers op. Verder wordt Facebook als ‘verwijzer’ steeds belangrijker voor MSweb, maar via Twitter komen er juist minder mensen. Zo’n 45% van onze bezoekers gebruiken inmiddels hun mobiele telefoon, een toename van 8%.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.