Het jaar 2013 stond voor een belangrijk deel in het teken van de nauwere samenwerking tussen MSweb en de MS Vereniging Nederland (MSVN). De MSVN heeft MSweb voor het eerst het hele jaar gesubsidieerd en drie bestuursleden van de Stichting Vrienden MSweb zijn toegetreden tot het bestuur van de MSVN.

jaarverslag-140601-2013De focus van de redactie was dit jaar gericht op MSkidsweb. In 2012 kreeg MSweb een nieuwe jas met frisse nieuwe kleuren plus een nieuwe indeling. In 2013 wilden we deze vernieuwing ook voor MSkidsweb realiseren om te kunnen inspelen op de steeds vaker gebruikte bredere computerschermen én de in aantal toenemende nieuwe apparatuur voor gebruik van het internet zoals iPad.

Intussen begint de nieuwe look voor MSweb zijn vruchten af te werpen. De mensen weten MSweb prima te vinden. In 2011 overschreden we voor het eerst de magische grens van miljoen bezoeken. In 2013 gingen we daar ruim over heen: 1.263.411 miljoen bezoekers bekeken met elkaar 9 miljoen pagina’s. Een resultaat waar we trots op zijn.

Klik hier voor het Jaarverslag van de Stichting Vrienden MSweb 2013 in pdf-formaat.