skip to Main Content
Siponimod En Cognitie

Siponimod en cognitie

Siponimod en cognitie

Onderzoek laat zien dat mensen met SPMS die Siponimod gebruiken, daar een duidelijk voordeel van hebben op hun cognitieve verwerkingssnelheid.

Siponimod en cognitieOm het effect van Siponimod op de snelheid van cognitieve achteruitgang bij mensen met SPMS te onderzoeken, is gebruik gemaakt van de gegevens van de EXPAND studie.

In deze fase III-studie zijn 1651 mensen met SPMS willekeurig verdeeld in twee groepen (2:1). De ene groep kreeg Siponimod (2mg/d), de andere een placebo. Het cognitieve functioneren is vastgesteld aan het begin van de studie en daarna iedere 6 maanden tot het eind van de onderzoeksperiode. Hiervoor zijn verschillende testmethodes gebruikt (SDMT1, PASAT, BVMT-R).

Bij het vergelijken van de SDMT-scores van beide groepen bleek de groep die Siponimod kreeg na 12 maanden, 18 maanden en 24 maanden gemiddeld duidelijk minder achteruit gegaan dan de placebogroep.

Bovendien werd het verschil in de loop van de tijd langzaam groter. Mensen die Siponimod gebruikten, hadden bij de SDMT-test een duidelijk verminderd risico op een verlies van 4 of meer punten bij de test, en een duidelijk verhoogde kans op een toename van 4 of meer punten. PASAR en BVMT-R scores lieten geen duidelijk verschil zien tussen beide groepen.

Mensen met SPMS hebben volgens dit onderzoek baat bij het gebruik van Siponimod. De SDMT-score van de Siponimod groep is zoveel beter dan die van de placebogroep, dat het klinisch van betekenis is.

Bron: Ralph H B Benedict, Davorka Tomic, Bruce A Cree, Robert Fox, Gavin Giovannoni, Ami Bar-Or, Ralf Gold, Patrick Vermersch, Harald Pohlmann, Ian Wright, Göril Karlsson, Frank Dahlke, Christian Wolf, Ludwig Kappos

Neurology, 2021 Januari 19

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328324/

1) De SDMT is een instrument voor het screenen op hersenstoornissen. Ook kan de test worden gebruikt om cognitieve veranderingen over tijd in kaart te brengen. De taak van de SDMT is het omzetten van geometrische vormen in cijfers.

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top