skip to Main Content

Therapeutisch

Therapieën voor MS in ontwikkeling

Multiple Sclerose (MS) is niet te genezen, maar de laatste 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de behandeling van deze ziekte. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en hoe merkt de patiënt dat in de praktijk?
Bron: Volkskrant, 23 december 2017 - PMG-bijlage

Prednisolon: pil of infuus?

Italiaanse onderzoekers vergeleken een aantal buitenlandse studies en kwamen tot de conclusie dat er geen significante verschillen zijn tussen behandeling met prednisolon per infuus of in pilvorm.
Back To Top