skip to Main Content

Therapeutisch

Copaxone tijdens zwangerschap

Fabrikant Teva heeft gegevens van Copaxone-gebruikende zwangere vrouwen uit haar eigen database geanalyseerd. Hieruit volgt een voorzichtige conclusie dat Copaxone geen extra risico’s voor het ongeboren kind oplevert.

Positieve effecten Fampyra

In deze studie werden de effecten van Fampyra®, op cognitie, vermoeidheid en depressie bestudeerd bij mensen met MS. Er werden positieve effecten van Fampyra aangetoond op verschillende cognitieve domeinen, met daarnaast een positief effect op vermoeidheid en depressie.

Overstappen naar Fingolimod

Overstappen van Interferon beta-1a naar Fingolimod kan klinische en radiologische ontstekingen verminderen bij mensen met MS. Door minder klinische gevolgen van nieuwe laesies dankzij Fingolimod zijn er mogelijk minder lokale ontstekingsprocessen en verbeteringen van de netwerkplasticiteit in de hersenen.
Back To Top