skip to Main Content

Therapeutisch

Vroege intensieve therapie bij MS

Het is nog steeds onduidelijk of mensen met MS in de beginfase van de ziekte een intensieve behandeling moeten krijgen of dat het raadzamer is met een milde behandeling te beginnen en later over te stappen naar een intensievere therapie. Om hierin meer duidelijkheid te scheppen, heeft een Brits team onderzoek verricht.

Nut Fampridine met verlengde afgifte

Fampridine met een verlengde afgifte (PR-fam) verbetert de loopsnelheid, maar het is onduidelijk welke loopindicatoren het beste het effect van de behandeling weergeven. Het doel van deze studie was enerzijds om het effect van Fampridine met verlengde afgifte te bepalen. Anderzijds om aan te tonen welke uitkomsten het beste de klinisch zinvolle korte en lange termijnrespons lieten zien.

Rituximab veilig en effectief

Rituximab, een medicijn wat men onder andere gebruikt voor de behandeling van reuma, wordt gezien als een mogelijk therapeutisch middel tegen MS. Onderzoek toont aan dat het middel effectief en veilig is bij mensen die een agressieve vorm van RRMS hebben. Ook voor een selecte groep mensen met progressieve vormen van MS kan het middel effectief zijn.
Back To Top