skip to Main Content
Ocrevus Behandeling Bij PPMS

Ocrevus behandeling bij PPMS

Ocrevus behandeling bij PPMS

Ocrevus® kan voortgang van handicap bij mensen met PPMS stabiliseren. Bij sommige mensen met PPMS wordt zelfs een klinisch relevante verbetering van de mate van handicap  waargenomen. Verder onderzoek moet aantonen welke mensen met PPMS vooral baat hebben bij Ocrevus.

Doelstelling

Onlangs is ocrelizumab (merknaam Ocrevus) op basis van gegevens uit de klinische ORATORIO-studie goedgekeurd voor behandeling van PPMS. Nu moeten nog praktijkgegevens van de klinische effectiviteit van Ocrevus worden verzameld. Een team Nederlandse onderzoekers in Utrecht houdt zich nu bezig met het verstrekken van gegevens over de effectiviteit van Ocrevus bij mensen met PPMS in de dagelijkse praktijk.

Onderzoek

Het betreft een retrospectieve cohortstudie van alle mensen met PPMS (21) die in de periode van april 2018 tot 31 december 2018 in het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht) met Ocrevus zijn behandeld. De belangrijkste uitkomst is de mate van verslechtering van handicap voor en na toediening van Ocrevus (vanaf 96 weken voor de eerste toediening tot 24 weken na de eerste  toediening van Ocrevus).

Onderzoeksuitkomsten

De mate van verslechtering van handicap tijdens behandeling met Ocrevus verschilt significant van de mate van verslechtering in de periode vóór de behandeling. De eerste was lager. Drie van de 17 patiënten vertoonden klinisch relevante verbetering van mate van handicap na aanvang van de behandeling. Uit de studie blijkt dat behandeling met Ocrevus bij mensen met PPMS effectief kan zijn. Verzamelen van praktijkgegevens van de klinische effectiviteit van Ocrevus bij mensen met PPMS is belangrijk. Meer onderzoek is noodzakelijk.

Bron: K Daniels, P B van der Nat, S T F M Frequin, P J van der Wees, D H Biesma, E L J Hoogervorst, E M W van de Garde;
Mult Scler Int  2020 Jun 15

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32607256/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top