Onderzoekers herhalen: veel meer MS-patiënten dan gedacht

Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Amsterdam herhaalt in zijn digitale nieuwsbrief van 29 oktober 2021 in bedekte termen de veronderstelling, dat het aantal Nederlandse mensen met MS veel hoger is dan gedacht. Daarbij baseert het UMC Amsterdam zich op het onderzoeksproject Y – Engels uitgesproken als why. Dit is een studie naar de vraag waarom MS bij iedereen anders verloopt.

Project Y logoIn dit project bekijken Amsterdamse onderzoekers de ontwikkelingen van 367 mensen met MS die in 1966 zijn geboren, en vergelijken die met 125 mensen zonder MS uit dat jaar. De onderzoekers hebben nu een eerste overzichtsartikel over dit project gemaakt. Daarin constateren zij onder meer, dat op basis van de project Y- gegevens kan worden gesteld dat 1,89 op de 1000 mensen in Nederland die geboren zijn in 1966 inmiddels MS hebben. “Dit is veel hoger dan de 1 op 1000 die tot voor kort gebruikt werd. Of dit ook voor alle andere geboortejaren geldt, is niet bekend”.

Maar er is sinds april 2020 alle reden om aan te nemen dat dit laatste inderdaad het geval is. Indertijd publiceerde MSweb – op basis van metingen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) – namelijk, dat ongeveer 1 op elke 500 mensen MS heeft in ons land. Wat zou kunnen neerkomen op circa 34.000 MS-patiënten. Zie: https://msweb.nl/wat-is-ms/diagnose/1-op-500-heeft-ms/ .

Tot voor kort ging de Internationale MS-federatie (MSIF) uit van in totaal 14.385 Nederlandse MS-patiënten. In september 2020 is dat getal gecorrigeerd naar 25.646. Maar toen al concludeerde MS Vereniging Nederland dat dit te laag zal blijken.

‘Onverklaarbaar grote verschillen’

Tot de eerste conclusies van Project-Y behoort ook de constatering dat MS bij iedereen duidelijk anders verloopt. “Bij de één begint de ziekte als hij of zij 20 jaar oud is en bij de ander pas na het 40e jaar. Sommige patiënten belanden snel in een rolstoel, terwijl anderen naar vele jaren MS geen beperkingen hebben. Er is geen goede verklaring voor deze grote verschillen tussen mensen met MS”

Bronnen onder meer:

www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/prevalentie-ms-hoger-dan-gedacht-eerste-beschrijvende-publicatie-van-project-y

Meer Nederlandse MS-patiënten

Project Y bevestigt hoger aantal MS-patiënten

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *