Een van de meest voorkomende klachten van patiënten met multiple sclerose (MS) is vermoeidheid: 70 tot 90% van de patiënten heeft hier last van. Ria Wolkorte onderzoekt in haar proefschrift waar dit verhoogde gevoel van vermoeidheid vandaan komt.

Samenvatting proefschrift Ria Wolkorte:

proefschriften-151028-coverVermoeidheid is een van de eerste klachten die zich bij de ziekte voordoet. Het komt voor tijdens alle fasen van de ziekte en heeft een grote invloed op het dagelijks leven van MS-patiënten. Het is echter nog grotendeels onduidelijk waar dit verhoogde gevoel van vermoeidheid vandaan komt. Ook behandelmogelijkheden zijn er weinig. Voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen is een beter begrip van de oorzaken van de vermoeidheid noodzakelijk. Waarschijnlijk hebben verschillende factoren hierin een aandeel.

Wolkorte richt zich in haar proefschrift met name op de vermoeibaarheid van spieren, oftewel op de afname van spierprestatie tijdens het uitvoeren van een taak. Zij voerde hiertoe verschillende tests uit, waarbij proefpersonen met en zonder MS een motorische taak moesten uitvoeren, al dan niet in combinatie met een cognitieve taak. Spieren raken vermoeid door mechanismen in de spier zelf. Daarnaast spelen ook mechanismen in het centrale zenuwstelsel een rol.

Uit de proeven van Wolkorte blijkt dat deze centrale mechanismen bij MS-patiënten een grotere invloed hebben dan bij gezonde personen. Dit effect lijkt sterker te zijn bij patiënten in een latere fase van de ziekte. Bij tests waarin een fysieke taak werd gecombineerd met een cognitieve, bleek de mate van vermoeidheid van de spier samen te hangen met de cognitieve prestatie. Ook bij taken die met twee handen moesten worden uitgevoerd, had een complexere taak meer effect op de prestaties van de groep MS-patiënten dan op de controlegroep.

Thesis: Perceived fatigue and muscle fatigability in persons with multiple sclerosis
Promotor: prof. dr. H.W.G.M. Boddeke
Co-promotor dr. Inge Zijdewind 

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Ria Wolkorte
Geboren: 1985 Hengelo

 Opleiding:
2003, Gymnasium Bataafse Kamp

2006, Bachelor Biomedical Sciences, Nijmegen

2009, Masters Bewegingswetenschappen, cum laude

 Werkervaring:

2010-2015, Onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het UMC Groningen

proefschriften-151028-portret

Promotie:

2015-10-28 Rijksuniversiiteit Groningen

Relatie met MS:

Ik kwam toevallig terecht bij mijn promotie-onderzoek. Er stond een vacature voor dit onderzoek op internet, en daar heb ik op gesolliciteerd. Maar neurologie, bewegen en revalidatie hadden al wel mijn interesse en ik heb tijdens mijn studie al enkele onderzoeksstages uitgevoerd in deze richting.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *