Clinical, imaging and immunohistochemical studies

Sinds de eerste pathologische beschrijving van MS door Jean Martin Charcot (1868) zijn er bijna twee eeuwen gepasseerd. Om meer inzicht te krijgen in hoe MS zich ontwikkelt bij individuele patiënten is het belangrijk om te begrijpen wat de verschillende kenmerken zijn van MS.

proefschrift-140606-eva-strijbisDe diagnose multiple sclerose (MS) is tegenwoordig goed te stellen. Maar het is nog niet mogelijk bij individuele patiënten te voorspellen hoe de ziekte bij hen zal verlopen. Sommige patiënten zijn na 15 jaar rolstoelafhankelijk, terwijl anderen relatief weinig beperking ervaren in het dagelijks leven. Neuroloog in opleiding Eva Strijbis onderzocht welke kenmerken van MS-patiënten in kaart kunnen worden gebracht om te komen tot patiëntprofielen die een voorspelling kunnen geven over het verloop van de ziekte.

Strijbis keek naar genetische verschillen tussen patiënten. Ook bestudeerde ze hersenscans (MRI) van mensen met MS en bekeek ze hersenweefsel van overleden MS-patiënten. Ze bracht verder de mate van invaliditeit in kaart van een groep van 400 patiënten met MS. Door al deze verkregen gegevens te vergelijken of te combineren, is het mogelijk meerdere patiëntprofielen te maken.

Zo vond Strijbis een aantal gen-varianten die zijn geassocieerd met een kleiner hersenvolume bij mensen met MS. Daarnaast zag ze dat wanneer verschillende MRI-metingen gecombineerd werden, de mate van invaliditeit van een patiënt beter te voorspellen was.

Met deze kennis kan een beter beeld worden verkregen van het verloop van de ziekte, zoals de cognitieve en lichamelijke invaliditeit. Wanneer het ziektebeloop voor individuele patiënten beter te voorspellen is, kan dat van invloed zijn op de behandeling. Bovendien kunnen patiënten en hun naasten betere begeleiding krijgen vanaf het moment dat de diagnose MS gesteld wordt.

Proefschrift: Towards endophenotyping MS: clinical, imaging and immunohistochemical studies
Promotoren: prof.dr. C.H. Polman, prof.dr. J.J.G. Geurt, prof.dr. B.M.J. Uitdehaag, prof.dr. F. Barkhof

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Eva Maria Margaretha Strijbis
Geboren: Alkmaar, 4 oktober 1983

 Opleiding:
VWO Huygenwaard, Heerhugowaard

Geneeskunde, VU Amsterdam

2012 – heden opleiding tot neuroloog, VU Amsterdam

 Werkervaring:

Onderzoek naar risico factoren ontwikkelen cerebrale parese, Universiteit van Adelaide, Australië

2008 – 2014 promotie onderzoek VU Amsterdam

Promotie:

6 juni 2014, Vrije Universiteit Amsterdam