skip to Main Content

Proefschriften

Ontsteking bij de bloed-hersenbarriére

Melissa A. Lopes Pinheiro: Dit proefschrift levert nieuw bewijs hoe ontsteking de functie van de bloed-hersenbarriere kan veranderen en over de gevolgen daarvan voor het binnendringen van immuuncellen in de hersenen bij MS. Promotie: 14 april 2016 VU Amsterdam

Samenspel tussen microscopie en MRI

Laura Jonkman: Door MRI-scans en microscopische plaatjes van hersenen van overleden mensen met MS te combineren wordt duidelijk welke afwijkingen wel en niet zichtbaar zijn op MRI-scans. Promotie: VUmc Amsterdam, 17 februari 2016

Vermoeidheid bij MS: meten en management…

Marc B. Rietberg: Fatigue in MS: Measurement and management. Vervolgonderzoek naar oorzaken van vermoeidheid bij MS biedt hoop. Een multidisciplinaire revalidatie behandeling is niet effectief tegen (...) Promotie: 10 november 2015, VUmc Amsterdam

Vermoeidheid bij mensen met MS

Ria Wolkorte: Perceived fatigue and muscle fatigability in persons with multiple sclerosis. Een onderzeok naar het verhoogde gevoel van vermoeidheid bij mensen met MS. Promotie: 28 oktober 2015, Rijksuniversiteit Groningen.

Brain atrophy in MS

Veronica Popescu: Brain atrophy in MS: quantification, pathological substrate, and clinical relevance. Hersenen krimpen bij gezonde mensen jaarlijks met 0,1 tot 0,3%, maar bij mensen met MS gaat dat veel sneller: 0,6 tot 1,2 % per jaar. Promotiedatum: 29 juni 2015, VU Amsterdam

Astrocytes in MS associated neurodegeneration

Philip G. Nijland: Beschrijving van de rol van astrocyten bij MS met als doel de ontsteking in de hersenen te verminderen. Proberen te begrijpen welke processen zorgen voor het verlies van zenuwcellen. Onderzoek van de enegiehuishouding in astrocyten en gedemyeliniseerde axonen. Promotiedatum: 2 april 2015 VU Amsterdam

Macrophage/microglia Plasticity in MS

Daphne Y.S. Vogel: Samenstelling opruimende veelvraatcellen ingewikkelder bij mens dan bij dier. Macrofagen zijn cellen in ons afweersysteem die zich gedragen als opruimende veelvraten. Ze eten ziektemakers – zoals bacteriën en virussen – en beschadigde cellen op. Promotie: 20 februari 2015 VU Amsterdam

Predicting the next attack

Tessel Runia: Inzicht in het ziekteverloop van MS en voorspellende factoren voor een volgende shub. Promovenda ontwikkelde een relatief simpel te hanteren model om de diagnose MS te voorspellen. Ook toonde ze een relatie aan tussen een laag vitamine D gehalte in het bloed en MS-aanvallen. Promotie 23 januai 2015, Erasmus Universiteit

Verhoogd ijzergehalte al vroeg aanwezig

Jesper Hagemeier: Voordat hersenen van MS-patiënten door de ziekte aangetast worden, vertonen delen van hun brein een verhoogd ijzergehalte. Onderzoek naar het ijzergehalte in verschillende stadia van de ziekte met behulp van MRI-scans. Op termijn zou medicatie kunnen helpen (...) Promotiedatum: 15 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam

Functional brain networks in MS

Prejaas Tewarie: Bij MS raken verbindingen tussen zenuwen in de hersenen steeds erger beschadigd en raakt uiteindelijk het hele netwerk verstoord. Door taken die de hersenen uitvoeren te zien als netwerken van zenuwgebieden (...). Promotiedatum: 19 december 2014 VU Amsterdam
Back To Top