skip to Main Content

Proefschriften

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij mensen met MS. Onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) om vermoeidheid bij mensen met multiple sclerose te verminderen.
Promotie: Lizanne E. van den Akker, 4 juli 2017 VUmc

Natalizumab en MS-zorg

Door het meten van de concentratie van de stof natalizumab in het bloed bij mensen met MS kan een geïndividualiseerd behandelplan voor dit MS-medicijn opgesteld worden.
Promotie: Anke Vennegoor, 30 juni 2017 VUmc

Depressie bij MS

Uit het promotieonderzoek van Rosa Boeschoten blijkt dat mensen met MS vaak te kampen hebben met depressieve symptomen (35%) of een depressieve stoornis (21%). Haar onderzoek toont ook aan dat de symptomen overeenkomen met die bij mensen zonder MS.
Promotie: Rosa Boeschoten, 3 februari 2017 VUmc

Schade bij MS voorkómen

Promotie van Laura Peferoen aan het VUmc: MS wordt gekenmerkt door ontstekingsplekken in de hersenen en het ruggenmerg. Na bestudering van het ontstaan van ontstekingsplekken (laesies), vond Peferoen aanknopingspunten voor mogelijke nieuwe medicatie.
Promotie: Laura Peferoen, 25 november 2016 VUmc

Verworven demyeliniserende syndromen

Demyeliniserende syndromen (ADS) bestrijken een breed spectrum van inflammatoire demyeliniserende syndromen in het CZS, waarvan MS het meest voorkomende subtype is.
Promotie: Daniëlle van Pelt, 12 oktober 2016 Erasmus MC

Reactive oxygen species in MS pathology

Lichaamseigen antioxidanten kunnen schadelijke zuurstofdeeltjes die ontstaan bij ontsteking onschadelijk maken. Na celkweek zijn stoffen gevonden die de lichaamseigen antioxidanten in bepaalde hersencellen aanzienlijk verhogen.
Promotie: Jamie Lim, 8 september 2016 VUmc

Conditietraining vermoeidheidsklachten

Martin Heine: Ruim 80% van de mensen met MS heeft vermoeidheidsklachten. Zij komen in een vicieuze cirkel van inactiviteit, slechtere conditie, enz. Kan conditietraining ernstige vermoeidheidsklachten verminderen?
Promotie: Martin Heine, 29 juni 2016, Universiteit Utrecht

Hoe voorkomen we hersenkrimp bij MS?

Bij mensen met MS krimpen de hersenen sneller dan bij gezonde mensen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Om die vraag te beantwoorden moet je eerst weten hoe hersenkrimp (of atrofie) bij MS ontstaat.
Promotie: Roel Klaver, 7 juni 2016, VUmc

Grijze stof laesies verschillen van witte stof laesies

Neuronal and glial changes in white and grey matter of Multiple Sclerosis patients. In het centraal zenuwstelsel van patiënten met MS worden niet alleen afwijkingen (laesies) in de witte stof waargenomen, maar ook in de grijze stof, oftewel Grijze stof laesies verschillen van witte stof laesies.
Promotie: Marloes Prins 31 mei 2016, VUmc

Beter begrip bij krimpende hersenen bij MS

Martijn D. Steenwijk, M.Sc. deed onderzoek naar de aanwezigheid van patronen van hersenkrimp (atrofie) bij mensen met MS. Hij zag dat bepaalde krimppatronen in de hersenschors sterk samenhingen met de klachten die MS-patiënten ervaren.
Promotie: Martijn D. Steenwijk, M.Sc., 26 april 2016, VUmc
Back To Top