skip to Main Content

Proefschriften

Virusinfectie in menselijke hersenen en ontstekingen bij MS

Sonja Meeuwsen: De vraag of HHV-6 een rol speelt in MS blijft open, maar de resultaten uit dit proefschrift geven aan dat je niet voetstoots mag aannemen dat een infectie met HHV-6 de ziekte verergert. Integendeel, HHV-6 lijkt veel meer een remmende factor te zijn wanneer het in een ontstekingshaard zou belanden. Promotiedatum 24/06/05.

Helft MS patiënten heeft antilichamen tegen myeline

Esther Breij: Afbreken van myeline is het belangrijkste kenmerk van MS. Vijftig procent van de MS-patiënten blijkt antilichamen in het bloed tegen myeline te hebben. Dit proefschrift beschrijft de manier waarop antilichamen gericht tegen myeline een bijdrage kunnen leveren aan de onstekingsreactie in MS. Promotiedatum 21/06/05.

Oligodendrocyt maturatie: Oxidatieve stress en voedingscomponenten.

Marieke van Meeteren: Doel van het onderzoek is het identificeren van voedingscomponenten met een gunstig effect op mechanismen van de- en remyelinisatie. De aanpak was gericht op het ontwikkelen van in vitro modellen om oligodendrocyt-schade en -differentiatie te kunnen bestuderen. Promotiedatum 17/06/05

De invloed van bacteriën en eiwitten op MS

Lizette Visser: Onderzoek naar de invloed van een bestanddeel van bacteriën en de eiwitten CD97 en CD44 op het ziekteproces bij MS. Het bacteriebestanddeel zou MS-ontstekingen mogelijk kunnen verergeren. Daarnaast lijken ook de twee eiwitten – CD97 en CD44 genaamd – betrokken te zijn bij het ziekteproces. Promotiedatum 11/05/05.

Mogelijke invloed voedingsbestanddelen op ontstekingen zenuwstelsel.

Jerome Hendriks: Volgens dit onderzoek hebben flavonoïden, voedingsstoffen die van nature in ons dieet voorkomen, mogelijk een gunstige werking op het verloop van MS. Als onderzoek uitwijst dat luteoline en andere voedingsstoffen de ziekte kunnen remmen, zouden MS patiënten hun dieet kunnen aanpassen. Promotiedatum 18/10/04.

De rol van ontstekingsremmende stoffen en groeifactoren bij MS.

Sandra Hulshof: Doel van dit onderzoek is het bepalen van de rol van de boodschapperstoffen van het immuunsysteem (cytokinen en chemokinen) en van groeifactoren in MS. Promotiedatum 13/10/04.

Marmoset EAE model, nieuw model voor MS

Herbert Brok: Het marmoset EAE model is een belangrijk ziektemodel om de auto immuunreacties in mensen na te bootsen. Voor toekomstig onderzoek is verdere investering nodig om de marmoset en het ziekteproces in het dier verder te karakteriseren. Promotiedatum 28/06/02.
Back To Top