Overbelasting van knooppunten in de hersenen verklaart cognitieve problemen bij MS

Cognitieve problemen bij mensen met MS kunnen verklaard worden door overbelasting van belangrijke knooppunten in de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van Kim Meijer. Meijer promoveerde 25 juni bij Amsterdam UMC.

Promotie: Kim Meijer, 25 juni 2018, Amsterdam

Promotie Kim Meijer, Amsterdam UMCMeer dan de helft van de mensen met multiple sclerose (MS) ervaart, in meer of mindere mate,  problemen met het cognitieve functioneren. Hieronder vallen onder andere geheugen-, aandachts- en concentratieproblemen. Tot op heden is er geen duidelijke verklaring waarom de ene persoon met MS wel cognitieve klachten ervaart en de andere niet.

Meijer onderzocht hoe de communicatie tussen hersengebieden verandert bij mensen met MS én cognitieve problemen. Hiervoor heeft ze de hersenen onderzocht als een netwerk. De manier waarop alle verschillende hersengebieden samen een netwerk vormen en informatie uitwisselen is namelijk belangrijk voor een goede cognitie.

Overbelaste hubs

Uit het onderzoek blijkt dat belangrijke knooppunten in de hersenen, ook wel hubs genoemd, overbelast zijn bij mensen met MS én cognitieve problemen. De mate van communicatie van deze gebieden was sterk verhoogd, wat nauw samenhing met de ernst van de cognitieve klachten. Het is waarschijnlijk dat deze verhoging ten koste gaat van de efficiëntie waarmee de hersenen informatie kunnen uitwisselen en verwerken.

Hersennetwerk

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het per persoon verschilt hoe het hersennetwerk reageert op de schade die door MS in het brein optreedt. Sommige mensen met MS hebben veel hersenschade, maar nauwelijks veranderingen in het functioneren van het hersennetwerk en geen cognitieve klachten. Omgekeerd zijn er ook mensen met MS met weinig hersenschade, maar wel flinke veranderingen in het hersennetwerk en cognitieve problemen. De mate van afwijking in het functioneren van het hersennetwerk is dus belangrijk, en lijkt individueel bepaald. Toekomstig onderzoek is nodig om te bepalen welke factoren kunnen verklaren waarom het functionele netwerk bij sommige mensen met MS kwetsbaarder is voor hersenschade dan bij andere.

Promovendus: K.A. Meijer
Titel proefschrift: The balancing brain
Promotoren: prof.dr. J.J.G. Geurts, prof.dr. F. Barkhof
Copromotor: dr. M.M. Schoonheim

Het onderzoek van Kim Meijer is deels gefinancierd door subsidies van Stichting MS Research.

bron: MS Centrum Amsterdam

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Kim Meijer
Geboren: Emmeloord, 5 november 1989

 Opleiding:
2003 VWO op het Emelwerda College in Emmeloord

2008 Bachelor Gezondheid en Leven Vrije Universiteit Amsterdam

2011 Research master Neuroscience en diverse stages, waaronder aan het UCL Institute of Neurology in Londen.

2013 Junior docent bij Bachelor Gezondheid en Leven Vrije Universiteit

2014 PhD student bij het VUmc afdeling Anatomie en neurowetenschappen, met focus op MS

2017 Post doc bij het VUmc afdeling Anatomie en neurowetenschappen, met focus op MS

Promotie:

25 juni 2018, Amsterdam UMC

Relatie met MS:

Het onderwijs tijdens de onderzoeksmaster staat aan de basis van mijn interesse om onderzoek te doen naar MS. Veel colleges stonden in het teken van MS en de grote diversiteit tussen mensen met MS leidde bij mij tot veel vragen. Waarom ervaart de ene persoon met MS wel cognitieve problemen terwijl de ander geen cognitieve problemen ervaart? Ik besloot om mijn eindstage te doen naar MS en cognitie bij het UCL Institute of Neurology in Londen. Zo bouwde ik een netwerk op binnen het MS veld, en kon ik in de zomer van 2014 starten met mijn PhD met de focus op MS.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *