Het enzym weefsel transglutaminase (TG2) staat al een aantal jaren in de belangstelling bij onderzoekers naar de ziekte MS. In het onderzoek van Nathaly Espitia Pinzon blijkt dat TG2 zowel een negatief- als een positief effect heeft bij MS.

Titel proefschrift: Role of tissue Transplutaminase in glial cell proceses involved in multiple sclerose

  • Promovenda: Nathaly Espitia Pinzón
  • Promotie: 6 februari 2o2o VU Amsterdam
  • Promotor: dr B. Drukarch
  • Copromotoren: dr. A.M.E. van Dam; dr. W. Baron

Samenvatting:

Het enzym is betrokken bij de ontwikkeling van hersencellen die belangrijk zijn voor herstel van de schade na een ontsteking. Espitia Pinzon promoveerde donderdag 6 februari 2020 bij Amsterdam UMC.

MS is een ernstige, chronische aandoening van de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak van MS is onbekend en herstel is nog niet mogelijk. Het is daarom belangrijk dat er meer bekend wordt over de ziekteprocessen die onderliggend zijn aan MS. Myeline wordt gevormd door de hersencellen oligodendrocyten. Myeline zit rondom de zenuwuitlopers en zorgt ervoor dat signalen snel van de ene naar de andere zenuwcel verplaatst wordt. Tijdens MS verdwijnt de myeline rondom de zenuwuitlopers waardoor er een verstoring is in het transport van signalen over zenuwuitlopers. Dit leidt tot verschillende symptomen van de ziekte.

Negatief effect

De stof transglutaminase (TG2) speelt een belangrijke rol in verschillende pathologische aspecten van MS. Remming van TG2 in een vroeg stadium van de ziekte kan leiden tot een vermindering van de klinische symptomen doordat het binnendringen van ontstekingscellen in de hersenen wordt geremd.

Espitia Pinzon heeft in haar onderzoek aangetoond dat TG2 een belangrijke rol speelt bij de vorming van littekens in het hersenweefsel na een ontsteking in de hersenen, wat de ziekte MS kenmerkt. Door de littekenvorming is het moeilijker om de schade die aangericht is te herstellen. Remmen van TG2 zou dus ook voor het herstellen na een ontsteking goed kunnen zijn.

Positief effect

Het onderzoek van Espitia Pinzon toont echter aan dat TG2 naast een negatief effect ook een positief effect kan hebben bij MS. Haar onderzoek laat zien dat TG2 de oligodendrocyt voorlopercellen kan stimuleren tot het ontwikkelen van volwassen oligodendrocyten, zodat ze myeline produceren.

Het remyeliniseren van zenuwuitlopers die door de MS-ontsteking hun myeline zijn kwijt geraakt is erg belangrijk voor herstel. Uit vervolgonderzoek moet blijken of dit positieve effect van TG2 op remyelinisatie daadwerkelijk te realiseren valt en daarbij is de timing van groot belang in verband met mogelijke negatieve effecten van het enzym.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.