skip to Main Content
Hersencommunicatie En MS

Hersencommunicatie en MS

Promotie Quinten van Geest op 4 oktober 2018

Dynamiek van hersencommunicatie belangrijk bij denkvermogen MS

Veranderingen in sterkte (de dynamiek) van de communicatie tussen hersengebieden is gerelateerd aan verminderd denkvermogen bij mensen met multiple sclerose. Dat blijkt uit onderzoek van Quinten van Geest van het MS Centrum Amsterdam.

Cover proefschrift ontworpen door Quinten van Geest zelf

Hij verdedigt zijn proefschrift op donderdag 4 oktober bij Amsterdam UMC. Van Geest onderzocht als eerste onderzoeker in het MS-veld of de dynamiek van hersencommunicatie belangrijk is voor cognitieve functies als snelheid van informatieverwerking en geheugen.

Schade in de hersenen van mensen met MS tast het hersennetwerk aan, waardoor de communicatie tussen hersengebieden niet meer optimaal verloopt.

Ruim de helft van alle mensen met MS ervaart problemen met hun denkvermogen. Deze cognitieve stoornissen hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven.

Verminderde snelheid van informatieverwerking en geheugenproblemen zijn één van de eerste cognitieve problemen die optreden. Quinten van Geest bestudeerde met geavanceerde MRI-technieken hoe dynamische communicatie tussen hersengebieden samenhangt met cognitieve problemen bij mensen met MS.

Van Geest concludeert dat de geheugenfunctie bij mensen met MS het beste is als de communicatie tussen hersengebieden niet erg dynamisch is, dat wil zeggen dat het niet teveel verandert in sterkte tijdens het uitvoeren van een geheugentaak.

Voor snelheid van informatieverwerking is echter een hoge dynamische communicatie tussen hersennetwerken gunstig. Hersennetwerken moeten snel kunnen schakelen voor het goed verwerken van informatie.

Toekomstige studies naar dynamische hersencommunicatie kunnen onderzoeken hoe de relatie is van dynamische communicatie tot andere typen cognitieve problemen die voorkomen bij mensen met MS, zoals problemen met concentratie en aandacht.

Daarnaast kan gekeken worden of therapieën die gericht zijn op verbetering van het cognitief functioneren bij mensen met MS ook effect hebben op de dynamische hersencommunicatie.

Bron: www.vumc.nl/afdelingen/mscentrum/Nieuws2/Promotie_van_Geest/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top