Verstoring van netwerken in het brein verklaart klachten bij MS

Bij multiple sclerose raken verbindingen tussen zenuwen in de hersenen steeds erger beschadigd en raakt uiteindelijk het hele netwerk verstoord. Door taken die de hersenen uitvoeren te zien als netwerken van betrokken zenuwgebieden en ze ook zo te onderzoeken zijn klachten als lichamelijke beperkingen (motoriek) en problemen met het geheugen (cognitie) veel beter te begrijpen.

Promotie Prejaas Tewarie op 19 december aan VUmc.

proefschrift-141219-Prejaas

Een belangrijke motivatie voor het onderzoek van Prejaas is dat tot op heden nog niet goed begrepen wordt waardoor er klinische verschijnselen ontstaan bij mensen met MS. Het is bekend dat bij MS littekens ontstaan in de hersenen, zogenaamde laesies. Er blijkt echter een discrepantie te zijn tussen het aantal laesies en de klachten van de patiënten. Het kan voorkomen dat mensen met weinig laesies veel klachten hebben en vice-versa. Om die reden heeft Prejaas onderzocht of hersenactiviteit, en in het bijzonder de communicatie tussen hersengebieden, cruciaal zijn voor motoriek en cognitie.

Hij zag dat netwerk veranderingen bij MS verklaard kunnen worden door het verdwijnen van hersenweefsel in buitenste laag van de hersenen, de zogenaamde hersenschors. Daarnaast vond hij dat lichamelijke beperkingen (motoriek) en problemen met het geheugen verklaard konden worden door het krimpen (het verdwijnen van hersenweefsel) van een van de belangrijkste schakelstations diep in ons brein: de thalamus. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of netwerkafwijkingen voorspellende waarde heeft voor klachten die mensen met MS in een latere fase zullen krijgen.

Samenvatting Proefschrift: Prejaas K.W. Tewarie
Bron:
vumc.nl/afdelingen/mscentrum/Nieuws2/8548324/

Proefschrift: Functional brain networks in MS: linking structural pathology to clinical disability.
Promotoren: Prof.dr C.J. Stam, prof.dr. C.H. Polman.
Copromotoren: dr.ir. A. Hildebrandm prof.dr. F. Barkhof

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Prejaas Kavish Baldewpersad Tewarie
Geboren: Amsterdam, 8 februari 1985

 Opleiding:
2003, Comenius Lyceum Amsterdam

2010, Geneeskunde VU Amsterdam, artsexamen

2012, Natuurkunde VU Amsterdam, bachelor

2014, Natuurkunde VU Amsterdam, masters

Promotie:

19 december 2014 VU Amsterdam