Energiemanagement en Beweeggedrag in vermoeide mensen met MS

Bewegingswetenschapper Lyan Blikman onderzocht de effectiviteit van de energie management behandeling

Promotie: Lyan Blikman, 14 februari 2018, ErasmusMC

Promovendus Lyan Blikman concludeert dat een energiemanagement behandeling door de ergotherapeut niet effectief is in het verminderen van vermoeidheid en verbeteren van sociale participatie en niet beter dan een aantal gesprekken met een gespecialiseerde MS-verpleegkundige bij mensen met multiple sclerose.

Het onderzoek naar energiemanagement behandeling was onderdeel van een landelijk onderzoek (TREFAMS-ACE) naar het effect van drie verschillende revalidatiebehandelingen (aerobe training, cognitieve gedragstherapie en energiemanagement) op vermoeidheid in MS. Ons onderzoek werd uitgevoerd in het Erasmus MC Rotterdam en Revalidatiecentrum Leijpark Tilburg.

De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn het verkrijgen van inzicht in het effect van de energiemanagement behandeling op vermoeidheid en sociale participatie en het meer in detail in kaart brengen van de gevolgen van MS op beweeggedrag en de relatie tussen vermoeidheid en beweeggedrag.

Aan het onderzoek deden 86 vermoeide mensen met MS mee. Zij werden een jaar lang gevolgd, waarvan ze 4 maanden behandeling ontvingen. Verdeeld over het jaar zijn vijf metingen gedaan bestaande uit vragenlijsten, interviews, fysieke testen en afname van bloed en speeksel.

De energiemanagement behandeling leerde de deelnemers hun vermoeidheid beter te managen met strategieën gericht op balans in activiteiten en rust, balans in het dagschema, communicatie (bijv. hulp vragen), normen, prioriteiten stellen, en houding. De helft van de deelnemers volgden een controlebehandeling bestaande uit drie gesprekken met adviezen van een MS-verpleegkundige.

Het effect van de energiemanagement behandeling was niet beter was dan de gesprekken van de MS verpleegkundige. In beide groepen nam de vermoeidheid rondom de behandeling wel af, maar het effect nam snel af. Er is verder onderzoek gedaan naar de mensen die wel baat hadden bij de energie management behandeling. Factoren als de ernst of beleving van vermoeidheid, ervaren voordelen van de ziekte en sociale ondersteuning hebben iets te maken met de kans op positief effect van de behandeling.

Vermoeide mensen met MS zijn in vergelijking met gezonden fysiek minder actief, en vertonen vooral in de ochtend en avond en meer zittend gedrag. Ook vonden we aanwijzingen dat mensen die fysiek vermoeider zijn een ander beweeggedrag hebben. De bevindingen bieden handvaten om gerichter op beweeggedrag in te spelen om hopelijk op een andere manier de vermoeidheid te kunnen beïnvloeden.

Titel: Energy Conservation Management and Physical Behavior in fatiqued people with MS
Promotor: prof.dr. H.J. Stam
Copromotoren: dr. J. van Meeteren en dr. J.B.J. Bussmann

Curriculum Vitae

Personalia:
Naam: Lyan Kamphuis-Blikman, gehuwd met Hans Kamphuis

Geboren: Nijverdal, 31 januari 1987

 Opleiding:
2005 VWO, profiel Natuur en Gezondheid, Pius X college te Almelo

2010 Bachelor & Master Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

 Werkervaring:
2010-2018 – Promotieonderzoek bij het Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde.

2016 (10 maanden) – Programmamanager Onderzoeksondersteuning, Universiteit Twente, Library, ICT-Services & Archive (LISA).

2016- heden – Coördinator Onderzoeksondersteuning Universiteit Twente faculteit ‘Behavioural, Management and Social sciences (BMS)’.

Promotie:

14 februari 2018, ErasmusMC

Relatie met MS:

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.