Een probleem dat om behandeling vraagt

Depressieve klachten bij mensen met MS nemen substantieel af na de behandeling met een kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet. Bij mensen die alleen op een wachtlijst werden geplaatst, bleken de klachten echter net zo veel te zijn afgenomen.

Promotie: Rosa Boeschoten, 3 februari 2017 VUmc.

Uit een literatuurstudie die Rosa Boeschoten uitvoerde, bleek dat mensen met MS vaak te kampen hebben met depressieve symptomen (35%) of een depressieve stoornis (21%). Haar onderzoek toont ook aan dat de symptomen van depressie bij mensen mét MS overeenkomen met die bij mensen zonder MS.

De diagnostiek van de depressieve symptomen hoeft dus niet anders te zijn bij mensen met MS. Echter, behandeling van depressie bij MS in de vorm van ‘face-to-face’ gesprekken kan bemoeilijkt worden door ziekte-gerelateerde barrières als vermoeidheid, fysieke verslechtering en transportproblemen. Psychologische behandeling via internet is in opkomst. Het is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk.

Internetbehandeling haalbaar
Middels een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht Boeschoten of kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet een haalbare en effectieve methode is om depressie bij mensen met MS te behandelen. Zij vond dat behandeling via internet haalbaar is en mensen hier over het algemeen genomen tevreden over zijn.

Depressieve klachten waren direct na de behandeling en vier maanden later substantieel afgenomen bij mensen die de behandeling volgden. Depressieve klachten verminderden echter overeenkomstig bij mensen die op een wachtlijst geplaatst waren, en die dus geen behandeling hadden gehad. Online behandeling bleek dus niet effectiever in het verminderen van depressieve klachten dan een wachtlijst. De grote afname van klachten bij de groep die op een wachtlijst stond, was onverwacht.

Betere selectie
Meer onderzoek is gewenst. Nu is nog onduidelijk wie baat kan hebben bij een wachtperiode of (en hoe) patiënten beter geselecteerd moeten worden voor behandeling. Wellicht is een meer intensieve behandeling dan via internet beter, of moet de online behandeling anders aangeboden worden. In het laatste geval kan gedacht worden aan een combinatie van behandeling via internet met ‘face-to-face’ behandeling, de zogenaamde ‘blended’-behandeling. “De behandeling van depressie bij MS verdient hoe dan ook meer onderzoek”, aldus Boeschoten.

Titel proefschrift: Depression in Multiple Sclerosis: Prevalence, Profile and Treatment
Promotoren: prof.dr. P.C. van Oppen, prof.dr. B.M.J. Uitdehaag
Copromotoren: prof.dr. J. Dekker, prof.dr. A.T.F. Beekman

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Rosa Elisabeth Boeschoten
Geboren: Hilversum, 1 juli 1983

 Opleiding:

2001 – Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

2002-’07 – Master Social Psychologie, cum laude

2008 – Master Training and Development

2010 – Masters Clinical Psyschologie, cum laude

 Werkervaring:

2006 – Zes maanden stage in New York

2015 – GZ-psycholoog en onderzoeker bij GGZ inGeest

Promotie:

3 februari 2017, VUmc

Relatie met MS:

Ik kwam min of meer toevallig in het MS onderzoek terecht. Na mijn stage voor mijn opleiding klinische psychologie bij GGZinGeest werd mij de mogelijkheid geboden om een gecombineerd traject te doen waarbij ik de GZ-opleiding (opleiding tot BIG-geregistreerd Gezondheidzorg Psycholoog) kon combineren met promotieonderzoek naar depressie bij MS en behandeling ervan. Ik heb toen geen seconde getwijfeld. Niet alleen door de waardevolle combinatie van onderzoek en klinische praktijk, maar ook omdat het onderwerp me aansprak (de interactie van soma en psyche) en ik daarnaast graag een bijdrage wilde leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een dergelijke chronische ziekte door de mogelijkheden voor behandeling te onderzoeken.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Ik heb deze behandeling al in het begin gedaan, toen Rosa er mee begon.
    Nog steeds heb ik er heel veel baat bij.

    Je krijgt het inzicht, wat op zich eigenlijk logisch is, om te kijken naar wat je wel kan, Omdenken. Dit leer je door een aantal stappen te nemen. Ik mocht na de inschrijving net nog meedoen omdat ze mijn depressieve klachten best erg was. Maar hoe blij en gelukkig ben ik dat ik de internet behandeling heb gedaan. Ik heb genoeg psygologen gezien.

    Ook mensen die geen MS hebben zouden volgens mij heel erg kunnen helpen.

    Bedankt Rosa voor het terug geven van een leven waar je ondanks je verdriet als je achteruit gaat, ik de methode van Rosa er weer bij halen en sta ik weer positief in het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.