Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij MS

Bewegingswetenschapper Lizanne van den Akker onderzocht de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT) om vermoeidheid bij mensen met multiple sclerose (MS) te verminderen.

Promotie: Lizanne Eva van den Akker, 4 juli 2017 VUmc.

“Uit mijn onderzoek blijkt dat CGT op de korte termijn een positief effect heeft op vermoeidheid. Toekomstig onderzoek moet zich focussen op het behoud van dit effect op de lange termijn”, aldus Van den Akker. Ruim 80% van de mensen met MS ervaart ernstige vermoeidheidsklachten. Zowel cognitieve als gedragsmatige factoren kunnen bijdragen aan vermoeidheid, wat heeft geleid tot cognitieve gedragstherapie (CGT) als behandeling van MS-gerelateerde vermoeidheid.
12 sessies

Van den Akker onderzocht de therapie bij mensen met MS en ernstige vermoeidheidsklachten. Gedurende vier maanden kregen de deelnemers 12 sessies bij een psycholoog, waarbij het gedrag en de gedachten, die de vermoeidheid in stand houden, worden besproken en behandeld. Van den Akker: “Door deze behandeling verminderde de vermoeidheid aanzienlijk. Na afloop van de 12 sessies nam de vermoeidheid echter weer geleidelijk toe.”

‘Booster’- en/of internetsessies

Binnenkort start bij VUmc een uitgebreid vervolgonderzoek naar het verfijnen van deze therapie gesubsidieerd door Stichting MS Research. In dit onderzoek bekijken de onderzoekers of het positieve effect behouden kan blijven door de cognitieve gedragstherapie met enkele sessies te verlengen, zogenoemde ‘boostersessies’. Ook bestuderen de onderzoekers of een deel van de behandeling net zo effectief via internetsessies kan worden gegeven.

TREFAMS

De studie van Van den Akker was onderdeel van de multicenter studie TREFAMS, wat staat voor TReating FAtigue in MS. In deze studie werd het effect van drie behandelingen op ernstige vermoeidheid bij MS bestudeerd: cognitieve gedragstherapie, conditie training en energiemanagement. Cognitieve gedragstherapie gaf de meest belovende resultaten. Professor Vincent de Groot, revalidatiearts bij VUmc, was penvoerder van dit project dat gefinancierd is door een subsidie van ZonMw.

Zie voor de volledige tekst: VU-DARE

Titel: The effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy for the treatment of fatigue in MS
Promotoren: prof.dr. V. de Groot, prof.dr. J. Dekker
Copromotoren: dr. H. Beckerman, dr. E.H. Collette

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam:     Lizanne Eva van den Akker
Geboren: 

 Opleiding:

 Werkervaring:

Promotie:

4 juli 2017, VUmc

Relatie met MS: