Cognitieve achteruitgang bij multiple sclerose

een veelzijdige dynamische aanpak

Veranderingen in sterkte (de dynamiek) van de communicatie tussen hersengebieden is gerelateerd aan verminderd denkvermogen bij mensen met multiple sclerose (MS). Dat blijkt uit onderzoek van Quinten van Geest van het MS Centrum Amsterdam. Hij verdedigde zijn proefschrift op 4 oktober bij Amsterdam UMC. Van Geest onderzocht als eerste onderzoeker in het MS-veld of de dynamiek van hersencommunicatie belangrijk is voor cognitieve functies als snelheid van informatieverwerking en geheugen.

Promotie: Quinten van Geest, 4 oktober 2018, Amsterdam

Promotie Quinen van GeestSchade in de hersenen van mensen met MS tast het hersennetwerk aan, waardoor de communicatie tussen hersengebieden niet meer optimaal verloopt. Ruim de helft van alle mensen met MS ervaart problemen met hun denkvermogen. Deze cognitieve stoornissen hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven. Verminderde snelheid van informatieverwerking en geheugenproblemen zijn één van de eerste cognitieve problemen die optreden. Quinten van Geest bestudeerde met geavanceerde MRI-technieken hoe dynamische communicatie tussen hersengebieden samenhangt met cognitieve problemen bij mensen met MS.

Van Geest concludeert dat de geheugenfunctie bij mensen met MS het beste is als de communicatie tussen hersengebieden niet erg dynamisch is, dat wil zeggen dat het niet teveel verandert in sterkte tijdens het uitvoeren van een geheugentaak. Voor snelheid van informatieverwerking is echter een hoge dynamische communicatie tussen hersennetwerken gunstig. Hersennetwerken moeten snel kunnen schakelen voor het goed verwerken van informatie. Toekomstige studies naar dynamische hersencommunicatie kunnen onderzoeken hoe de relatie is van dynamische communicatie tot andere typen cognitieve problemen die voorkomen bij mensen met MS, zoals problemen met concentratie en aandacht. Daarnaast kan gekeken worden of therapieën die gericht zijn op verbetering van het cognitief functioneren bij mensen met MS ook effect hebben op de dynamische hersencommunicatie.

Toekomst

Het is belangrijk dat toekomstig onderzoek de relatie tussen hersendynamiek en cognitie verder gaat bestuderen. Niet alleen bij mensen met MS, maar ook in vergelijking met andere hersenaandoeningen. Een belangrijke vraag is namelijk of dezelfde onderliggende neurobiologische processen verantwoordelijk zijn voor cognitieve achteruitgang onafhankelijk van het type hersenaandoening.

bron: Amsterdam UMC
proefschrift: VU-DARE

Promovendus: Q. van Geest
Titel proefschrift: Cognitive decline in multiple sclerosis
Promotor: prof.dr. J.J.G. Geurts
Copromotor: dr. H.E. Hulst

Curriculum Vitae

 Opleiding:
Bachelor Psychologie (VUmc) en Master Neurosciences (VUmc)

Personalia:
Naam:     Quinten van Geest
Geboren: 7 december 1989


Promotie:
4 oktober 2018, VUmc

Relatie met MS:

Geen vrienden of familie met MS, maar geïnteresseerd geraakt tijdens mijn studie en stage bij VUmc.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.