Wie wil – als ervaringsdeskundige – vertellen over leven met MS in de klas?

oproepen-100920-gast-in-de-klasStichting Gast in de Klas heeft een unieke online databank gelanceerd. Docenten van basisscholen, het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vinden hier een grote diversiteit aan gastlessen, lespakketten, projecten en excursies rondom allerlei thema’s. De databank maakt het voor docenten eenvoudiger om de verbinding met de wereld van buiten te leggen.

Een gastles over het leven met MS draagt bij aan een brede algemene ontwikkeling van kinderen en hun kijk op anderen. Het kan ook zeer waardevol zijn in het kader van beroepsgerichte opleidingen Zorg en Welzijn op VMBO en MBO. Een onderwijsbevoegdheid is voor het geven van gastlessen niet nodig, maar ervaring met het spreken voor groepen en inlevingsvermogen in de belevingswereld van de leerlingen uiteraard wel.

Mensen die op persoonlijke titel belangeloos gastlessen willen verzorgen kunnen zich kostenloos aanmelden op www.gastindeklas.nl. De website wijst zich vanzelf.

Meer informatie
Bellen: 020-6365151 of mailen naar info@gastindeklas.nl.
Kijk op gastindeklas.nl of volg Gast in de Klas op Twitter: twitter.com/gastindeklas