skip to Main Content

Overzicht oproepen

Wetenschappers of studenten van erkende instellingen kunnen hier een oproep laten plaatsen voor deelname aan wetenschappelijk of maatschappelijk relevant onderzoek. Aanmelden via redactie@msweb.nl.

Gast in de Klas

Wie wil - als ervaringsdeskundige - vertellen over leven met MS in de klas? Stichting Gast in de Klas heeft een unieke online databank gelanceerd. Docenten van basisscholen, het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vinden hier een grote diversiteit aan gastlessen, lespakketten, projecten en excursies rondom…

Hersenbank zoekt donoren

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De Nederlandse Hersenbank (NHB) verzamelt hersenweefsel van overleden donoren met een hersenaandoening, zoals MS, én van donoren zonder neurologische aandoening.
Back To Top