Op latere leeftijd MS krijgen lijkt tot een snellere achteruitgang van de EDSS te leiden.

Als de eerste symptomen van MS pas kenbaar worden na het 50e levensjaar, spreekt men van LOMS (late onset MS). Dit komt voor bij 4,5% van de mensen met MS.

In een gespecialiseerd MS centrum in Sao Paulo hebben onderzoekers gezocht naar de klinische kenmerken van deze groep. Gegevens hiervoor werden verkregen uit de medische rapporten van 742 mensen met MS.

Van de 742 mensen met MS waren er 31 waarbij MS na hun 50e levensjaar was begonnen. Hun gemiddelde leeftijd was 54 jaar. Dat is in 4,1% van de gevallen. Bovendien was er bij 64,3% van hen sprake van de primair progressieve vorm, de overige 35,7% had relapsing remitting MS. In de onderzochte groep kwam geen secondair progressieve vorm voor.

Het verloop van de ziekte bleek als volgt te zijn. Na 3,7 jaar bereikte 77,42%  een invaliditeit van 3 op de EDSS-schaal.  Binnen 5,1 jaar werd door 58,06% van de groep punt 6 op deze schaal bereikt en voor 32,26%  werd na 5,7 jaar al punt 7 aangemerkt.

De verkregen gegevens werden vergeleken met die van een overeenkomende groep MS patiënten die op jongere leeftijd door MS werden getroffen.  Hieruit kwam naar voren dat het krijgen van MS op latere leeftijd, vooral in de progressieve vorm, een indicator is voor het in korte tijd bereiken van een mate van invaliditeit gelijk aan de EDSS-score 3.0  tot 6.0.

Bron: Lotti CBC, Oliveira ASB, Castro I, Oliveira EML,
Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Neurologia, Faculdade de Medicina, Disciplina de Nefrologia, São Paulo SP, Brasil.
PMID: 28746432, DOI: 10.1590/0004-282X20170070

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28746432

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.