Zelfvertrouwen bij loopprestaties bij MS

Verslechtering van de loopfunctie is een veelvoorkomend verschijnsel bij MS en vormt een belasting voor de patiënt. Het is een belangrijk aandachtspunt op het gebied van revalidatieonderzoek en klinische zorg.

In Amerika is onderzoek verricht naar zelfvertrouwen in samenhang met loopprestatie bij personen met MS met het doel de loopprestatie te verbeteren. Aan de steekproef namen 69 personen met MS deel. Allen vulden een vragenlijst in om het zelfvertrouwen (MSSE, EXSE) te meten en deden looptests (T25FW, 6MW) om de loopprestatie te meten.

Meetgegevens

De meetgegevens werden geanalyseerd met behulp van de correlatieberekening van Pearson om de samenhang tussen zelfvertrouwen en loopprestatie te bepalen en door toepassing van lineaire regressie om een rechtstreeks verband tussen zelfvertrouwen en loopprestatie aan te tonen bij personen met MS.

Uit de analyses bleek dat met name de subschaalscore van de functionele status op de MSSE een sterkere samenhang met de resultaten van de looptests vertoonde dan de scores van de controlesubschaal en de EXSE.

Samenhang

Dit onderzoek toont, volgens de onderzoekers, aan dat voor het eerst bewijs is geleverd van samenhang tussen zelfvertrouwen, met name wat betreft het functioneren met MS, en objectieve loopprestatie bij MS. Verder onderzoek om deze resultaten te bevestigen en uit te breiden, kan informatie bieden voor revalidatie inspanningen ter verbetering van loopprestatie bij personen met MS.

Bron: Motl RW, Balto JM, Ensari I, Department of Kinesiology and Community Health, University of Illinois Urbana-Champaign.
J Neurol Phys Ther. 2017 Apr

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263255

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.