Uit Deens onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het werken in ploegendienst tussen de leeftijd van 15 en 19 jaar en het risico op het ontwikkelen MS.

Epidemiologische studies suggereren een belangrijke rol van omgevingsfactoren in het ontwikkelen van MS. Ook hebben verschillende studies uitgewezen dat effecten van omgevingsfactoren vooral op jongeren impact hebben. Recentelijk heeft één studie aangetoond dat werken in ploegendienst op jonge leeftijd in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van MS. De huidige studie is gericht op de effecten van het werken in ploegendienst in de kwetsbare leeftijd van 15-19 jaar.

Het doel van deze studie was om het verband te onderzoeken tussen het werken in ploegendienst op jonge leeftijd en het risico op het ontwikkelen van MS.

Er wordt een veelbetekenend verband gevonden wanneer het aantal nachtdiensten wordt vergeleken met het niet in ploegendienst werken. Voor elke 100 nachtdiensten meer die een persoon werkt, stijgt het risico op het ontwikkelen van MS met 20% meer dan bij iemand die niet in ploegendienst werkt. Toenemende werkdruk verhoogt eveneens het risico op het ontwikkelen van MS. Voor elke nacht extra die iemand werkt stijgt het risico op het ontwikkelen van MS met 0,4% meer dan bij iemand die niet in ploegendienst werkt. Het aantal jaar dat iemand in ploegendienst werkt is volgens deze studie niet geassocieerd met het risico op het ontwikkelen MS.

Aan dit onderzoek deden twee groepen mee, 1723 mensen met MS en 4067 mensen zonder MS. De mensen met MS werden gerekruteerd uit de Deense Multiple Sclerose Biobank en de mensen zonder MS uit de Deense Bloed Donor Studie. Informatie over werk en andere omgevingsfactoren van de deelnemers tussen 2009 en 2014 werd verkregen door middel van een vragenlijst. Er werd hierbij dus gekeken naar het verband tussen werken in ploegendienst tussen de 15 en 19 jaar, waarbij werd gecontroleerd op reeds bekende risicofactoren. Dit betekent dat de onderzoekers rekening houden met factoren waarvan bekend is dat die het risico op MS verhogen.

Bron: Gustavson, S. et al. (2016).
Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, The National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, The Danish Multiple Sclerosis Registry Copenhagen Denmark.
Multiple sclerosis and related disorders, 9, 104-109. doi:10.1016/j.msard.2016.06.010

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27645354

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *