Wel of niet MS na myelitis?

Mensen met een myelitis transversa (ontsteking van een deel van het ruggenmerg) hebben dit soms eenmalig, maar kunnen later ook MS ontwikkelen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat o.a. de lengte van de ontsteking en de leeftijd van de persoon voorspellende factoren voor het ontwikkelen van MS zijn.

Wel of niet MS na myelitis?Myelitis transversa is een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg, die leidt tot gevoelsstoornissen of functieverlies. Het kan een voorbode van MS zijn, maar soms blijft het bij een eenmalige aanval. Amerikaanse onderzoekers hebben nu gekeken of er voorspellende factoren zijn voor het ontwikkelen van MS na een myelitis transversa episode.

Het onderzoek

In een retrospectieve cohort studie keken de onderzoekers (achteraf) naar gegevens van 100 mensen die de diagnose myelitis transversa hadden, maar geen klinisch of radiologisch bewijs voor ontstekingen op andere plaatsen in het centraal zenuwstelsel.

In de gegevens van de jaren erna (met een mediaan van 4,3 jaar) konden de onderzoekers bekijken wie MS ontwikkeld had.

Van de 100 mensen hadden er 77 een zogenaamde ‘short-segment myelitis’. Dit betekent dat de lengte van de ontsteking korter dan 3 ruggenwervels was. Van hen bleek 32% (25 mensen) MS te hebben ontwikkeld in de follow-up tijd. Van de mensen met een langer uitgestrekte myelitis had niemand MS ontwikkeld.

Bij de mensen die MS ontwikkelden, bleken de aanwezigheid van oligoclonale banden in de ruggenmergvloeistof, jongere leeftijd en langere follow-up tijd de belangrijkste voorspellende factoren te zijn .Gemiddeld duurde de conversie van myelitis naar MS 2,8 jaar.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dan ook dat de lengte van de ontsteking, de aanwezigheid van oligoclonale banden, jongere leeftijd en langere follow-up tijd voorspellende factoren zijn of iemand na myelitis transversa MS zal ontwikkelen.

Bron: Murphy OC, Mukharesh L, Salazar-Camelo A, Pardo CA, Newsome SD; Johns Hopkins Myelitis and Myelopathy Center, Baltimore, USA
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2021 March 9 [Online ahead of print]

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687973/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.