Mensen met MS die Tysabri (natalizumab) gebruiken als medicijn, krijgen soms aan het eind van de infuusperiode (4 weken) een toename van hun MS-klachten. Voor hen voelt het alsof het medicijn is uitgewerkt en zij weer aan een volgende dosis toe zijn. Dit noemt men het wearing-off-effect.

Onderzoekers van het UMC Amsterdam hebben de concentratie van het medicijn in het bloed gemeten. Zij kwamen tot de conclusie dat dit wearing-off-effect niet komt door een te lage concentratie in het bloed.

4 versus 6 weken

TysabriTysabri (natalizumab) is een effectieve behandeling voor RR-MS. Het wordt eens per 4 weken per infuus toegediend. Veel patiënten geven aan dat hun MS-klachten aan het einde van die 4 weken weer toenemen. Dit wordt ook wel het wearing-off-effect genoemd.
Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben bestudeerd of het wearing-off-effect vaker voorkomt bij mensen die hun infuus pas na 6 in plaats van 4 weken krijgen. Verder hebben zij onderzocht of dit effect gerelateerd is aan lagere Tysabri-waarden in het bloed of aan bepaalde parameters van de personen zelf.

Studieopzet

Aan deze studie deden 93 mensen mee met RR-MS die minstens 6 Tysabri-infusen hebben gehad. 31 van hen deden mee aan een trial waarbij zij Tysabri minder vaak kregen toegediend (gemiddeld 6 in plaats van 4 weken). Alle deelnemers vulden 3 vragenlijsten in: één over hun MS-klachten, één over de kwaliteit van leven en één over wearing-off-klachten. Bij iedereen werd de concentratie van Tysabri in het bloed en de verzadiging van Tysabri op een bepaalde receptor gemeten vlak voor zij een nieuw Tysabri-infuus kregen.

Resultaten

Ruim de helft (54%) van de deelnemers gaf aan dat zij het wearing-off-effect wel eens hebben ervaren. Een derde (32%) van de mensen gaf aan dat zij dit effect op het moment van de meting ervaarden. Opvallend genoeg was dit wearing-off-effect niet gerelateerd aan de Tysabri-concentratie of aan de receptorverzadiging in het bloed: mensen met het wearing-off-effect hadden geen lagere concentraties in hun bloed.

Mensen die het infuus 4-wekelijks kregen, gaven vaker (39%) aan dat zij last hadden van het wearing-off-effect dan de mensen die het infuus 6-wekelijks kregen (19%). Dit kan eventueel komen doordat mensen die het wearing-off- effect ervaren, minder geneigd zijn om mee te doen aan de trial waarin zij het infuus 6-wekelijks krijgen. Ten slotte vonden de onderzoekers ook geen andere parameters (zoals aantal infusen, leeftijd, geslacht, ziekteduur) die gelinkt zijn aan dit wearing-off-effect.

Conclusie

Vooralsnog blijft de oorzaak van het wearing-off-effect dus onbekend. De belangrijkste conclusie is in ieder geval, dat dit effect niet komt door een te lage dosis van het medicijn in het bloed.

Bron: Van Kempen ZLE, Doesburg D, Dekker I, Lissenberg-Witte BI, De Vries A, Claessen IA, Brinke AT, Rispens T, Killestein J; UMC Amsterdam, The Netherlands, Landsteiner Laboratory Sanquin Research, Amsterdam, the Netherlands
Neurology 2019 Sept 24 [Epub ahead of print]

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31551258

Nieuwsbericht: https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/wearing-off-fenomeen-natalizumab-komt-niet-door-te-lage-dosis-in-bloed-.htm

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *