Kennis over MS en behandeling

Wat weet je over MS en behandelmethoden?

Goede kennis over MS en de beschikbare medicatie is belangrijk om mee te kunnen beslissen over een behandeling. In een internationale studie, waar Nederland ook aan deelnam, is vastgesteld dat de meeste mensen met MS weten wat voor ziekte MS is en hoe deze gediagnosticeerd wordt. Over medicatie weet men echter veel minder.

Kennis over MS en behandelmethodenHet onderzoek werd uitgevoerd in Estland, Duitsland, Italië, Servië, Spanje, Turkije en dus Nederland. 986 mensen met relapsing remitting MS, waarvan 133 Nederlanders, vulden drie vragenlijsten in.

Drie vragenlijsten

In de MS Kennis Questionaire (MSKQ) stonden vragen over MS en de diagnose, en de Risico Kennis Questionaire (RIKNO 2.0) bevatte vragen over MS, de behandelmethoden en de bijwerkingen. Op de Control Prefrence Scale (CPS) moesten mensen aangeven of ze een actieve, samenwerkende of passieve rol wilden spelen in de communicatie met hun arts.

MS kennis goed

De Nederlanders wisten vrij veel over MS (gemiddeld 77 procent van MSKQ vragen goed) maar minder over de medicatie (gemiddeld 44 procent van RIKNO 2.0 vragen goed). De MSKQ werd over het algemeen in alle landen makkelijk gevonden (70 tot 80 procent van de vragen goed). Wat betreft de RIKNO 2.0 waren de verschillen tussen de landen groot met 56 procent goede antwoorden in Servië tegenover slechts 32 procent goede antwoorden in Turkije.

Het bleek dat mensen met een hogere opleiding en personen die eerder immunomodulerende medicijnen hadden gebruikt meer kennis hadden over behandelmethoden. Daarentegen werd angst om in een rolstoel terecht te komen geassocieerd met minder medicijnkennis. Mogelijk komt dit omdat deze angst ertoe kan leiden dat mensen niet meer willen nadenken over hun ziekte.

Nederlanders willen zelf beslissen

Tenslotte wilde 48 procent van de Nederlanders zelf beslissen over een behandeling, 44 procent samen met hun arts en de overigen zouden de beslissing overlaten aan hun arts. In de verschillende landen leek de voorkeursrol mede bepaald door culturele en sociale aspecten. Duitsers wilden net als Nederlanders vaak een actieve rol spelen, terwijl in de meer paternalistische landen Servië en Italië de voorkeur gegeven werd aan samen beslissen.

Bron: Giordano A, Liethmann K, Köpke S, Poettgen J, Rahn AC, Drulovic J, Beckmann Y, Sastre-Garriga J, Galea I, Heerings M, Jongen PJ, Vettorazi E, Solari A, Heesen C – Diverse universiteiten en MS-centra waaronder de MS Vereniging Nederland, het UMCG en het MS4 Research Institute, Nijmegen.
PLoS One, 2018 November 29;13(11):e0208004. doi: 10.1371/journal.pone.0208004. eCollection 2018.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496233

NB – Kennisspel:
Inmiddels hebben de MS Vereniging Nederland en MS Zorg Nederland een kennisspel ontwikkeld om dit gat te dichten.
Meer informatie vind je op de website www.mijnkennisover.nl/ms/

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.