Onderzoek toont aan dat bij mensen, die al op jonge leeftijd MS kregen, de zenuwvezels van het netvlies onherstelbaar beschadigd raakten in vergelijking met mensen die op latere leeftijd MS kregen.

Bij 3 – 10% van mensen met MS begint de ziekte voordat ze 18 jaar zijn.
De netvlies-scan is een niet belastend onderzoek dat met behulp van een lichtbundel de dikte van de laagjes van het netvlies en de totale dikte van de macula weergeeft. Dit onderzoek kan heel nuttig zijn om axonale en neuronale schade van het netvlies zichtbaar te maken. Als de macula beschadigd is, is het zicht onherstelbaar beschadigd. Dit is vooral belangrijk bij mensen die al vroeg MS krijgen.

Voor dit onderzoek werden vergelijkingen gemaakt tussen mensen die op jonge leeftijd MS kregen en al langer dan 11,5 jaar de diagnose hadden, mensen die niet op jeugdige leeftijd MS kregen MS met een zelfde leeftijd en ziekteduur en een controlegroep zonder MS.

Er werd onderzoek gedaan in 2 Duitse MS centra waarbij 32 mensen zonder MS betrokken waren, 36 mensen waarbij MS al vroeg begonnen was en 58 mensen die op latere leeftijd MS kregen.

De onderzoekers keken naar een samenhang tussen de laagjes van het netvlies en de schade aan de macula bij mensen die al vroeg MS kregen in vergelijking met mensen die MS op latere leeftijd kregen en mensen die geen MS hadden.

De resultaten tonen aan dat netvlies-scans al heel vroeg axonale en neuronale beschadigingen laten zien bij mensen die al jong MS kregen. De schade aan het netvlies speelt een belangrijke rol bij mensen die al vroeg MS kregen in vergelijking met mensen waarbij MS op latere leeftijd begon. Dit vraagt om regelmatige controle bij mensen die op jonge leeftijd de diagnose MS krijgen om door vroegtijdige start met eventueel immunotherapie onherstelbare schade aan het netvlies verder te voorkomen

Bron: K. Huhn, R. Lämmer, T. Oberwahrenbrock, A. Lämmer, A. Waschbisch, D. Gosar, A. Brandt, F. Paul, R.A. Linker, D.H. Lee, Department of Neurology, University of Erlangen, Erlangen, Germany.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25104178